Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat i odontologi

Søknadsfrist: 15.08.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det odontologiske fakultet (OD) er et av Europas ledende odontologiske fagmiljøer. Fakultetets forskere bidrar med topp forskning innen flere odontologiske felt og i samarbeid med nasjonale og internasjonale anerkjente forskningsgrupper.

Utdanningen er forankret i medisinen og biologien og med omfattende klinisk ferdighetstrening.


Vi utdanner fremtidens tannleger og tannpleiere og spesialister som tar et helhetlig behandlingsansvar for pasienten. Fakultetet tilbyr også ph.d.-utdanning og profesjonsrettet spesialistutdanning. Vår forskning spenner vidt fra ren basalforskning, via forskning i skjæringspunktet mellom basalfag og klinisk forskning og til anvendt samfunnsmedisinsk forskning. Vi har 530 studenter og 430 ansatte og driver Norges største tannklinikk med rundt 50.000 pasientbesøk i året. Fakultetet består av to institutter: Institutt for klinisk odontologi og Institutt for oral biologi.

Stipendiat i odontologi - fagområdet innen sykdomsmekanismer og biomarkører ved Sjögrens syndrom og non-Sjögrens syndrom

Om stillingen

Institutt for klinisk odontologi har ledig stilling som stipendiat for en periode på 3 år innen odontologi:

Prosjekt tittel (nr 5):

Studier av sykdomsmekanismer og biomarkører ved Sjögrens syndrom og non-Sjögrens syndrom med anvendelse av state-of-the-art teknologi

Kort oppsummering av prosjektet

Primært Sjögrens syndrom (pSS) er en autoimmun sykdom med ukjent etiologi som først og fremst rammer spytt- og tårekjertler, noe som resulterer i uttalt munn- og øyetørrhet. Ingen god behandling er foreløbig identifisert, og det er derfor nødvendig å stratifisere den heterogene pasientgruppen. Noe langt færre er opptatt av, er hva som feiler de pasientene som ikke fyller kriteriene for pSS, de såkalte nonSS-pasientene. Disse pasientene har uttalte tørrhetsplager, men får i dag ingen diagnose. Vår målsetning er å bidra til å forstå etiologi og sykdomsmekanismer for pasienter med Sjögrens syndrom og non-Sjögrens syndrom via anvendelse av avansert state-of-the-art teknologi ved hjelp av stratifiserte spyttkjertelbiopsier med basis i kliniske data og analyser av saliva- og tåremateriale.

Mer om stillingen

Tilsettingen gjelder for en periode på 3 år. (Eventuelt ved tilsetting for en periode på inntil 4 år med 25 % pliktarbeid)

Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse som stipendiat. Det er en forutsetning at kandidaten kan gjennomføre prosjektet i løpet av stipendiatperioden. Formålet for utdanningsstillingen er at kandidaten skal oppnå en doktorgrad/PhD i løpet av stipendiatperioden.

Endelig plan for forskerutdanningen skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse. For mer informasjon, se nettside:https://www.odont.uio.no/forskning/phd/

Kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad i odontologi eller tilsvarende
 • Beherske norsk og engelsk godt, både muntlig og skriftlig
 • Være mobil, da prosjektet krever kortere opphold i Bergen
 • Ha sterk interesse for å jobbe med denne pasientgruppen
 • Kunne tilegne seg nye metoder og fagstoff på kort tid
 • Personlig egnethet vil være avgjørende
 • Dersom hele eller deler av utdanningen din er tatt i utlandet, ber vi deg i tillegg legge ved dokumentasjon på omfang og kvalitet for hele ditt utdanningsløp, både bachelor- og masterutdanning, i tillegg til annen høyere utdanning. Beskrivelse av hvilken dokumentasjon som er nødvendig finner du her. Dersom du allerede har en uttalelse fra NOKUT, er det fint om du legger ved den også.

Personlige egenskaper

Ved vurdering av søknader vil det bli lagt vekt på kandidatens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre både forskerutdanningen og forskningsprosjektet.

Du bør være:

 • Selvstendig
 • Løsningsorientert
 • Samarbeidsvillig
 • Utadvendt og kreativ
 • Motivasjon til å bidra til et godt arbeidsmiljø vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • Lønn etter SKO 1017 i lønnspenn ltr. 54-59 med brutto årslønn NOK 501 200 – 544 400, avhengig av kompetanse
 • Kompetanseutvikling i et nyskapende, tverrfaglig og stimulerende akademisk miljø
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål og eventuelle attester
 • Eventuelt publikasjonsliste
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har eno vertakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Kontaktinformasjon

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS