Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat – Klinisk kommunikasjon

Søknadsfrist: 28.05.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for medisinske basalfag arbeider for å øke basalmedisinsk kunnskap slik at vi kan forstå normale prosesser, gi innsikt i mekanismer som forårsaker sykdom, og fremme god helse. Instituttet er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin og for masterutdanningen i klinisk ernæring, og har i overkant av 300 ansatte i vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger.

Om stillingen

Vi søker en stipendiat til et spennende PhD prosjekt: “The clinical skill of providing information to patients: Generating evidence-based knowledge to inform theory- and evidence-based training and practice” ved Avdeling for atferdsmedisin, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Oppstart så snart som mulig og senest innen utgangen av året.

Prosjektet representerer et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) ved Akershus universitetssykehus og University of Amsterdam's Faculty of Medicine i Nederland, og er et delprosjekt av et allerede pågående prosjekt støttet av Helse Sør-Øst, the COME INFO project. Å gi informasjon til pasienter på en god måte er en klinisk kjerneferdighet, men vi har i dag for svakt kunnskaps- og teorigrunnlag når det gjelder effektive strategier for å gi informasjon.

PhD-prosjektet skal bidra til å rette på dette ved å fremskaffe teoretisk forankrede og empirisk undersøkte strategier for å gi informasjon. Disse strategiene vil brukes til å utvikle ferdighetstrening for medisinstudenter og klinikere. Ferdighetstreningen vil implementeres i undervisningen av medisinstudenter ved Universitetet i Oslo. Prosjektarbeidet vil kreve bruk av en rekke forskningsmetoder som utarbeidelse av en systematisk litteraturoversikt, kvalitative analyser av lege-pasient konsultasjoner, utvikling av undervisningsmateriale, samt pilotering av effekten av undervisningen på studentenes informasjonsgivningsferdigheter.

Stipendiaten forventes å utføre følgende oppgaver:

 • Delta i den praktiske planleggingen og gjennomføringen av eget forskningsprosjekt
 • Gjennomføre en systematisk litteraturoversikt
 • Analysere videoopptak av lege-pasient konsultasjoner ved bruk av kvalitative metoder
 • Utvikle undervisningsmateriale
 • Pilotere effekten av undervisningen på studentenes informasjonsgivningsferdigheter
 • Ha en aktiv rolle i disseminering av forskningsresultater i fagfellevurderte tidsskrift samt i populærvitenskapelige media

Kandidaten vil eventuelt også kunne bidra med undervisning i klinisk kommunikasjon og andre relevante tema ved profesjonsstudiet i medisin dersom dersom han/hun er kvalifisert.

Prosjektet representerer en spennende mulighet for stipendiaten til å bidra til et voksende forskningsfelt innen klinisk kommunikasjon. Vi tilbyr deltakelse i et ungt, dynamisk og tverrfaglig miljø ved Avdeling for atferdsmedisin, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo i tett samarbeid med den tverrfaglige Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) ved Akershus universitetssykehus.

Mer om stillingen

Tilsettingen gjelder for en periode på 3 år, med potensielt ett ekstra år for kvalifiserte kandidater som kan bidra med undervisning og veiledning. Tilsettingen vil da gjelde for en periode på 4 år med 25 % pliktarbeid. Pliktarbeidet vil bestå i å assistere innen forskningsgruppens kursadministrasjon og undervisning i klinisk kommunikasjon og andre relevante tema ved profesjonsstudiet i medisin, og veiledning av masterstudenter.

Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse som stipendiat. Det er en forutsetning at kandidaten kan gjennomføre prosjektet i løpet av stipendiatperioden. Formålet for utdanningsstillingen er at kandidaten skal oppnå en doktorgrad/PhD i løpet av stipendiatperioden.

Endelig plan for forskerutdanningen skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse. For mer informasjon, se nettside: Forskerutdanning: ph.d. i medisin og helsefag - Det medisinske fakultet (uio.no)

Kvalifikasjonskrav

 • Embetsstudium i medisin
 • Minimum 2 år med relevant klinisk arbeid som lege med lisens
 • Flytende skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk
 • Flytende/ svært god skriftlig og muntlig formidlingsevne på engelsk

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Forskningserfaring innen, eller dokumentert interesse for, klinisk kommunikasjon
 • Erfaring med kvalitative forskningsmetoder
 • Relevant erfaring med undervisning vil bli vektlagt i forhold til et eventuelt ekstra år

Personlige egenskaper

Ved vurdering av søknader vil det bli lagt vekt på kandidatens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre både forskerutdanningen og forskningsprosjektet:

 • Evne til å arbeide tverrfaglig
 • Evne til å arbeide nøyaktig og selvstendig
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevne i et tverrfaglig forskningsmiljø
 • Fleksibilitet, entusiasme og høy arbeidskapasitet
 • Gode organisatoriske evner

Vi tilbyr

 • lønn fra kr 482 200 til kr 526 000 avhengig av kompetanse, i stilling som (stillingskode 1017)
 • gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger
 • Interessante arbeidsoppgaver i en organisasjon med høy kompetanse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål og eventuelle attester
 • Eventuelt publikasjonsliste
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

Det gjøres oppmerksom på at ingen kan tilsettes i mer enn én stipendiatperiode ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS