Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stilling som stipendiat i rettsvitenskap - norsk arbeidsrett

Søknadsfrist: 06.04.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det juridiske fakultet har Norges største forsknings- og utdanningsmiljø for rettsvitenskap, kriminologi og rettssosiologi med ca. 4 300 studenter og 300 ansatte. Fakultetet er fordelt på fem grunnenheter og en fakultetsadministrasjon.

Om stillingen

Det er ledig én stilling som stipendiat i rettsvitenskap (SKO 1017) ved Institutt for privatrett.

Det juridiske fakultet i Oslo har Norges største forsknings- og undervisningsmiljø i rettsvitenskap. Fakultetets doktorgradsprogram har ca. 50 stipendiater.

Stillingen er knyttet til programmet Arbeidsrettslig fagutvikling 2018–2027 (Arfa II) og finansieres av Arbeids- og sosialdepartementet. Arfa II vil bygge videre på resultatene fra Arbeidsrettslig fagutvikling 2008–2017 (Arfa), og bevare og videreutvikle arbeidsrett som fag på universitetsnivå. Det overordnede formålet med programmene er å sikre at grunnleggende kunnskap og kompetanse blir ivaretatt og videreutviklet på et høyt faglig nivå.

Mer om stillingen

Søkeren må legge fram en prosjektbeskrivelse på 5­–10 sider som redegjør for forskningstemaet. Stillingen er ikke knyttet til noe særskilt tema, men søkerens avhandlingstema skal ligge innenfor emneområdet norsk arbeidsrett. Søkerens forskningstema skal være i samsvar med formålene til Arfa II.

Tilsetting kan skje for fire år, med 75 prosent forskning og 25 prosent undervisning, eller for tre år uten undervisning. Tilsetting for fire år forutsetter at den enkelte kandidat kan fylle et udekket undervisningsbehov.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og skal lede fram til en ph.d.-grad fra Det juridiske fakultet. Opptak til fakultetets doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse som stipendiat. Les mer om forskerutdanningen her.

Det er en forutsetning at kandidaten vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av stipendiatperioden.

Kvalifikasjonskrav og egenskaper

 • Til stillingene kreves norsk fem-årig mastergrad i rettsvitenskap, eller tilsvarende utdanning.
 • Normalt bør søkeren ha karakterer som plasserer vedkommende i fagets øverste sjikt. Dette gjelder også for masteroppgaven.
 • Du må ha gode ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk og gode engelskferdigheter.
 • Du må kunne arbeide selvstendig og strukturert.
 • Du må ha gode samarbeidsevner og evne til å bidra til utvikling av faget. Du må ta aktivt del i utvikling av et godt fagmiljø.

Ved vurderingen av søkerne vil det bli lagt vekt på prosjektbeskrivelsen og dets relevans og betydning ut fra formålet med Arfa II samt søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen og forskerprosjektet. Det legges også vekt på karakterer, skriftlig produksjon samt kvalifikasjoner knyttet til norsk og internasjonal arbeidsrett.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev.
 • Prosjektbeskrivelse på 5–10 sider.
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid).
 • Kopier av vitnemål med alle karakterer som inngår i graden og eventuelle attester.
 • Eventuell publikasjonsliste og inntil tre vitenskapelige arbeider, hvorav gjerne minst ett arbeid er på et skandinavisk språk.
 • For søkere med utdanning fra utlandet kreves kopi av originalvitnemål samt skandinavisk eller engelsk oversettelse. Utenlandske vitnemål må ha vedlagt forklaring på karaktersystem.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. UiO ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Vi oppfordrer kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For søknadspraktiske spørsmål: Personalkonsulent Gro Tømmereek.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS