Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

PhD i samfunnsernæring / klinisk ernæring

Søknadsfrist: 07.04.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for medisinske basalfag arbeider for å øke basalmedisinsk kunnskap slik at vi kan forstå normale prosesser, gi innsikt i mekanismer som forårsaker sykdom, og fremme god helse. Instituttet er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin og for masterutdanningen i klinisk ernæring, og har i overkant av 300 ansatte i vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger.

Om stillingen

Avdeling for ernæringsvitenskap har ledig stilling som stipendiat for en periode på 3 år innen samfunnsernæring/klinisk ernæring.

Stipendiatstillingen er knyttet til prosjektet “Co-creating and implementing theory- and evidence-based interventions with the municipality to promote healthy dietary habits in the population” som ledes av professor Nanna Lien og gjennomføres i samarbeid med Nes kommune på Romerike ved klinisk ernæringsfysiolog Gry I.G. Shultz. Prosjektet er et internt finansiert PhD-prosjekt.

Prosjektets overordnede mål er å samskape og evaluere implementeringen av et tiltak for å støtte foreldre i deres praksis for å fremme sunne spisevaner hos 3-5 åringer. Stipendiatens oppgaver vil være å utvikle, gjennomføre, analysere og skrive artikler basert på intervjuer med foreldre om deres behov for tiltak og kommuneansatte om faktorer som kan påvirke implementeringen av tiltaket. Videre vil stipendiaten ha ansvar for å utvikle protokollen, gjennomføre, analysere og skrive artikkel på implementeringsevalueringen av tiltaket. Stipendiaten vil også søke opptak og følge kurs på PhD-programmet ved det Medisinske fakultetet, samt presentere forskning på vitenskapelig konferanser og i andre relevante kanaler.

Mer om stillingen

Tilsettingen gjelder for en periode på 3 år.

Det finnes mulighet for 4-årig stilling med 25 % undervisningsplikt avhengig av faglige kvalifikasjoner og egnethet til undervisning vedmasterstudiet i klinisk ernæring og profesjonsstudiet i medisin.

Stillingen inngår i forskningsgruppen i Samfunnsernæring, som ledes av Professor Nanna Lien. Forskningsgruppen består av 1 seniorforsker, 1 PhD-stipendiat, 1 forsker uten PhD og 1 professor II (20 %). Formålet med samfunnsernæring er å fremme god helse gjennom primær forebygging av ernæringsrelatert sykdom i befolkningen. Fokuset for forskningen i samfunnsernæringsgruppen er å forstå hvilke faktorer som påvirker befolkningens spisevaner, samt å utvikle, implementere og evaluere intervensjoner for å fremme sunne spisevaner. Det legges særlig vekt på å forstå og utjevne sosiale forskjeller i spisevaner, og å etablere sunne spisevaner tidlig i livsløpet.  

Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse som stipendiat. Det er en forutsetning at kandidaten kan gjennomføre prosjektet i løpet av stipendiatperioden. Formålet for utdanningsstillingen er at kandidaten skal oppnå en doktorgrad/PhD i løpet av stipendiatperioden.

Endelig plan for forskerutdanningen skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse. For mer informasjon, se nettside.

Kvalifikasjonskrav

 • Fullført og bestått mastergrad, eller tilsvarende, innenfor samfunnsernæring, klinisk ernæring eller tilsvarende utdanning
 • Flytende i norsk
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk

Følgende kvalifikasjoner vil bli vektlagt

 • Erfaring med kvalitativ metode
 • Teoretisk kunnskap og/eller praktisk erfaring med implementering
 • Praktisk erfaring med kostholdsveiledning til foreldre

Personlige egenskaper

Ved vurdering av søknader vil det bli lagt vekt på kandidatens personlige forutsetninger for å gjennomføre både forskerutdanningen og forskningsprosjektet, så som:

 • Å kunne bidra i et tverrfaglig og internasjonalt vitenskapelig miljø
 • Å være praktisk og løsningsorientert
 • Å ha gode samarbeidsevner
 • Å kunne jobbe systematisk og selvstendig

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr. 532 200 til kr. 575 400 avhengig av kompetanse i stilling som stipendiat (stillingskode 1017)
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.
 • Trening i arbeidstiden.
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål og eventuelle attester
 • Eventuelt publikasjonsliste
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Professor Nanna Lien, tlf: 97 59 38 16, e-post: nanna.lien@medisin.uio.no

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS