Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Klinisk stipendiat ved Hjerte-, lunge- og karklinikken,Thoraxkirurgisk avdeling

Søknadsfrist: 20.04.2020

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Det er ledig stilling som klinisk stipendiat SKO 1378 ved Thoraxkirurgisk avdeling. Arbeidssted for undervisning er primært Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet, men undervisning på andre sykehus i OUS kan også bli aktuelt. Stillingen er ledig fra april/mai 2020.

Tilsettingen som klinisk stipendiat gjelder for en periode på fem år. Stillingen omfatter forskerutdanning tilsvarende tre år (60 % av stillingen) parallelt med undervisningsarbeid tilsvarende 2 år (40 %).

Undervisningsoppgavene til den kliniske stipendiaten vil i hovedsak bestå av smågruppeundervisning av medisinstudenter innen thoraxkirurgi, propedeutikk og journalretting. Klinikker og forelesninger innen thoraxkirurgi kan også bli aktuelt. Den kliniske stipendiaten vil også kunne få oppgaver i forbindelse med planlegging og avvikling av eksamen. Merk at undervisningsoppgavene vil kunne endres i henhold til det aktuelle behov til enhver tid.

Mer om stillingen

Siktemålet for forskerutdanningen er en ph.d.-grad. Alle kliniske stipendiater ved Det medisinske fakultetet er forpliktet til følge doktorgradsprogrammet for graden ph.d. ved Universitetet i Oslo.

For informasjon om søknadsprosess og krav i forbindelse med søknad om opptak på Det medisinske fakultets ph.d.-program, vises det til følgende nettside:

https://www.med.uio.no/forskning/phd/soknad-opptak/slik-soker-du/

Søkere med utdannelse fra utlandet, må som hovedregel tilfredsstille karakterkrav for at opptak skal kunne innvilges. Søkeren skal knytte seg til, eller allerede være knyttet til, et prosjekt ved Thoraxkirurgisk avdeling. Avdelingen kan være behjelpelig med å finne egnet prosjekt. Prosjektet kan være i samarbeid med andre avdelinger. Søker må, i samarbeid med sin veileder, innen tre måneder etter oppstart i stillingen, ha utarbeidet en fullstendig prosjektbeskrivelse som skal vedlegges søknad om opptak på doktorgradsprogrammet.

Kvalifikasjonskrav

 • Stillingen kan søkes av personer med medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk)
 • Ved vurdering av søknadene blir det lagt vekt på relevant klinisk erfaring innen kirurgi, særlig thoraxkirurgi, og søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre forskningsprosjektet og undervisningen.
 • Erfaring med undervisning kan tillegges vekt.
 • Det er nødvendig med god kjennskap til norsk helsevesen

Personlige egenskaper

Vi er interessert i kvalifiserte og motiverte søkere med interessse for kirurgi og undervisning, og tilbyr kompetanseutvikling i et stimulerende akademisk miljø. Thoraxkirurgisk avdeling har økende aktivitet og flere pågående prosjekter med behov for gode ph.d.-kandidater.

Vi tilbyr

 • lønn fra kr 552 800 til kr.615 900 avhengig av kompetanse, i stilling som stipendiat ( stillingskode 1378)
 • et hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø
 • pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • stilling i en IA-virksomhet
 • gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål og eventuelle attester
 • Eventuelt publikasjonsliste
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Professor og avdelingsleder Arnt E. Fiane, [email protected], tlf +47 23070000
 • Administrativ koordinator Hjerte-, lunge- og karklinikken Maria Foss, [email protected], tlf 454 25 649

Søk stillingen