Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Doktorgradsstipendiat i klassiske språk

Søknadsfrist: 31.01.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk består av fire faggrupper: Filosofi, idéhistorie, kunsthistorie og klassiske språk (gresk og latin). Instituttet er også ansvarlig for examen philosophicum ved UiO. IFIKK har rundt 110 ansatte.

Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

Om stillingen

En stilling som stipendiat (SKO 1017) i klassiske språk er ledig ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo. 

Søkere må vedlegge en prosjektbeskrivelse for et forskningsprosjekt innenfor klassiske språk som kan gjennomføres på tre år. Prosjektets tema må ha tydelig relevans for instituttets pågående forskning innenfor klassiske språk.

Den klassiske faggruppen ved Universitetet i Oslo deltar aktivt på en rekke forskningsområder som inkluderer gresk, latinsk og nylatinsk filologi, såvel som klassiske resepsjonsstudier. Bredden i gruppens ekspertise viser seg i diverse forskergrupper og pågående forskningsprosjekter:

UiOs klassikere har vært involvert i å kuratere ulike digitale utstillinger og databaser, inkludert:

Klassisk seksjonen er også hjem for doktorgradsstipendiater og postdoktorstipendiater som studerer temaer innenfor kognitiv klassiskfilologi, arkaisk gresk litteratur og historien til klassisk filologi.

Klassisk seminar, som har holdt på siden 2003, er vårt forum for forskning, hvor ansatte, studenter og internasjonale eksperter møtes for å diskutere og utveksle tanker om pågående forskning. Universitetet i Oslo er siden 1922 hjemstavn for det anerkjente klassiskfilologiske tidskriftet Symbolae Osloenses: Norwegian Journal of Greek and Latin Studies.

Mer om stillingen

Den som ansettes vil bli knyttet til fakultetets organiserte forskerutdanning. Det vitenskapelige arbeidet skal munne ut i en doktoravhandling som skal forsvares ved fakultetet med tanke på å oppnå graden ph.d. Den som ansettes forventes å gå inn i et forskningsmiljø eller -nettverk og bidra til faglig utvikling i miljøet. Se mer informasjon om doktorgrad og forskerkarriere

Ansettelsen gjelder for en periode på 3 år. Samtlige doktorgradsstipendiater som leverer doktoravhandlingen til bedømmelse med skriftlig anbefaling fra veileder innen 3 år eller 3 ½ år etter stipendperiodens start, vil få tilbud om henholdsvis 12 eller 6 måneders gjennomføringsstipend

Kvalifikasjonskrav 

 • mastergrad innen klassiske studier (gresk og/eller latinsk filologi) eller tilsvarende utdanning. Avsluttende grad skal være oppnådd og sensur skal foreligge ved søknadsfrist. Mastergraden må inkludere en oppgave minimum 30 studiepoeng. 
 • god fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk, i henhold til det formelle språkkravet  
 • personlig egnethet og motivasjon for stillingen 

For opptak til doktorgradsprogrammene ved Universitetet i Oslo, kreves det at du har minst femårig grunnutdanning (mastergrad eller tilsvarende). I særskilte tilfeller kan fakultetet gi opptak på bakgrunn av ettårig master, etter en vurdering av studiets omfang og kvalitet. 

Ved vurdering av søknadene vil det bli lagt vekt på: 

 • prosjektets vitenskapelige kvalitet, herunder aktualitet og nyskapning 
 • det aktuelle forskningsmiljøets rekrutteringsbehov 
 • søkernes faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet innen tidsrammen 
 • søkernes forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen 
 • gode samarbeidsegenskaper og evne til å inngå i faglige fellesskap på tvers av disipliner 

Søkere som nylig har avlagt avsluttende eksamen med meget gode resultater kan bli foretrukket. 

Vi tilbyr

Hvordan søke 

 • søknadsbrev som beskriver søkerens kvalifikasjoner og motivasjon for stillingen 
 • Curriculum Vitae (med oversikt over utdanning, ansettelser, undervisningserfaring, administrativ erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter, samt publiserte og upubliserte verker) 
 • karakterutskrifter eller vitnemål for bachelor- og mastergrad. Søkere med utdanning fra et utenlandsk universitet bes legge ved en veiledning til karaktersystemet ved deres universitet 
 • evt. dokumentasjon av språkkrav, se Language requirements 
 • prosjektbeskrivelse, inkludert fremdriftsplan for prosjektet (3-5 sider, maksimum 14 000 tegn). Se Mal for prosjektbeskrivelse.

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk. 

Diplomer, attester, masteroppgaver og lignende skal ikke vedlegges søknaden, men kan bli etterspurt senere. 

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, jobbnorge.no.

Det benyttes intervju i ansettelsesprosessen. 

Andre opplysninger 

Vi viser til forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for søknadsprosess og ansettelse i stipendiatstillinger. 

I henhold til Offentleglovas § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 

UiO har en overtakelsesavtale for alle ansatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m. 

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. 

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål som søknadsprosessen:

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS