Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seniorrådgiver LINK

Søknadsfrist: 05.10.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


LINK skal bidra til å styrke utdanningskvaliteten ved UiO. Vi jobber for å fremme læring og innovasjon i UiOs utdanninger, skape nettverk på tvers av fag og disipliner, og styrke kompetansen på undervisning og studenters læring

Vil du bidra til kvalitetsutvikling av utdanning ved Universitetet i Oslo?

Om stillingen

Ved LINK, UiOs Senter for læring og utdanning, har vi en ledig fast stilling som seniorrrådgiver med ansvar for pedagogiske utviklingsprosjekter.

En av LINKs hovedoppgaver er å bidra til gode prosjekter for økt undervisningskvalitet ved UiO. Som medarbeider i LINK vil du utvikle og inngå i ulike prosjekter med UiOs fagmiljøer. Disse prosjektene vil kreve tett samarbeid med faglig ansatte, IT og administrative støttefunksjoner.

Arbeidsoppgaver

 • Systematisere, analysere og konkretisere forsknings- og erfaringsbasert kunnskap som har relevans for videreutvikling av utdanning og læring ved UiO
 • Initiere og organisere arenaer og prosesser for deling, kunnskapsakkumulering og formidling av gode erfaringer og praksis
 • Koordinere, organisere og bidra inn i digitale, organisatoriske eller pedagogiske utviklingsprosjekter i samarbeid med UiO sentralt/på tvers av ulike fakulteter og enheter ved UiO, samt i UH-sektoren
 • Ta initiativ til bredt anlagte utviklingsprosjekter som kan bidra til nytenkning og gi merverdi for utdanning og læring ved UiO
 • Utvikle digitale og pedagogiske ressurser som kan styrke studentenes læringsutbytte og ferdigheter
 • Utvikle og gjennomføre kompetansetiltak for universitetets fagmiljøer i pedagogisk anvendelse av ulike teknologier i vårt digitale læringsmiljø
 • Brobyggerfunksjon til det universitets- og høgskolepedagogiske fagmiljøet
 • Andre oppgaver kan bli pålagt ved behov

Kvalifikasjonskrav

 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende mastergrad innen pedagogikk. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet
 • Praktisk erfaring fra høyere utdanningsinstitusjoner med utviklingsarbeid for å fremme kvalitet innenfor undervisning og læring gjennom digitaliseringsprosjekter
 • Erfaring med å utvikle kompetanseutviklingstiltak (kurs, rådgivning og arrangementer)
 • Erfaring fra teamarbeid og gruppeprosesser
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • God kjennskap til universitets- og høgskolesektoren generelt og UiO spesielt
 • Sterk interesse og forståelse for pedagogiske utviklingsprosesser i komplekse organisasjoner
 • Erfaring med kompetanseutvikling hos både vitenskapelig og teknisk-/administrativt ansatte
 • Evne til å kombinere pedagogisk teori og praktisk anvendelse
 • Interesse for teknologisk støtte i læringsdesign og utvikling av sammensatte læringsomgivelser

Personlige egenskaper

Vi søker en person som er idé- og initiativrik, og som trives med å presentere og kommunisere i forsamlinger. Samarbeidsferdigheter er en forutsetning, og du må ha vilje og evne til å gjøre andre gode. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorrådgiver kode 1364 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 594 400 og kr 723 200, avhengig av kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, med mulighet for 2.gangsintervju som vil inkludere caseoppgaver.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS