Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seniorrådgiver innen rekruttering og HR

Søknadsfrist: 11.12.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Avdeling for organisasjon og personal er UiOs sentrale personalavdeling innenfor personal- ogarbeidsgiverpolitikk, arbeidsrett, HR-strategi, arbeidsmiljøutvikling og organisasjons- og kompetanseutvikling. Avdelingen skal levere effektive og kvalitativt gode tjenester innenfor hele sitt ansvarsområde til UiOs organisasjon sentralt og lokalt. Avdelingen ivaretar oppgaver innen et bredt spekter av HR-oppgaver både på strategisk og operativt nivå. Avdelingen består i dag av 53 ansatte, fordelt på 4 seksjoner med ulik fagkompetanse innen HR-feltet

Om stillingen

Avdeling for organisasjon og personal er UiOs sentrale personalavdeling innenfor personal- og arbeidsgiverpolitikk, arbeidsrett, HR-strategi, arbeidsmiljøutvikling og organisasjons- og kompetanseutvikling. Avdelingen skal levere effektive og kvalitativt gode tjenester innenfor hele sitt ansvarsområde til UiOs organisasjon sentralt og lokalt. Avdelingen ivaretar oppgaver innen et bredt spekter av HR-oppgaver både på strategisk og operativt nivå. Avdelingen består i dag av 53 ansatte, fordelt på 4 seksjoner med ulik fagkompetanse innen HR-feltet

I Seksjon for HR er det nå en ledig stilling som seniorrådgiver innen rekruttering og HR. Seksjonen har ansvar for forvaltning og utvikling av HR- tjenester, leveranse av operative HR- tjenester til hele UiO og koordinering av oppgaver på avdelingsnivå. Seksjonen ivaretar videre rollen som HR- seksjon for UiOs sentrale fagavdelinger og tilhørende enheter. Vi søker nå en dyktig fagperson som kan bidra til å løfte UiO faglig innen rekruttering, sentralt og lokalt, og som kan være en viktig pådriver og ressursperson innen rekrutteringsområdet ved UiO.

Arbeidsoppgaver

 • Forvaltning og utvikling av UiOs rammeverk for rekruttering.
 • Rekrutteringsprosesser innen administrative- og vitenskapelige stillinger, herunder topplederstillinger.
 • Utviklingsoppgaver og rådgivning innenfor HR- feltet.
 • Kompetanseutvikling innen rekruttering og karriere.
 • Koordineringsoppgaver innenfor seksjonens ansvarsområder

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende masternivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet.
 • Relevant erfaring og spesialistkompetanse fra stillingens område.
 • Lang erfaring med rekruttering. Erfaring med rekruttering av topplederstillinger og/eller vitenskapelige stillinger vil bli vektlagt.
 • Erfaring med kompetanseutvikling.
 • Kjennskap til offentlig sektor og/eller store og komplekse organisasjoner er en fordel.
 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og strukturert.
 • Løsningsorientert, fleksibel, og meget gode samarbeidsevner.
 • Stor arbeidskapasitet, og evne til å håndtere flere parallelle prosesser på samme tid.
 • God rolleforståelse.
 • Svært gode kommunikasjonsferdigheter.

Vi tilbyr

 • Et kompetansetungt, hyggelig, fleksibelt og hektisk arbeidsmiljø med utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Fast stilling som seniorrådgiver (SKO 1364) og lønn etter individuell vurdering innenfor et spenn på kr. 690 000 – 800 000, avhengig av kompetanse og ansiennitet.
 • Stilling i en IA-virksomhet.
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Mulighet for trening i arbeidstiden.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Iht. offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner:

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS