Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seniorrådgiver innen organisasjonsutvikling og kompetanseutvikling

Søknadsfrist: 23.11.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Avdeling for personalstøtte er UiOs sentrale HR avdeling og har overordnet ansvar for policy, prosesser og utvikling innen personal, HR og organisasjonsutvikling. Avdelingen ivaretar oppgaver innen et bredt spekter av HR-oppgaver både på strategisk og operativt nivå som organisasjonsutvikling / endringsprosesser, rekruttering, kompetanseutvikling, veileder i enkeltsaker og på lov- og avtaleverk, arbeidstid, leder- og medarbeiderutvikling, lønnsforhandlinger og personalsaker. Avdelingen består i dag av 26 ansatte med ulik fagkompetanse innen HR-feltet.

Om stillingen

UiO står overfor store og spennende endrings-, utviklings- og digitaliseringsprosesser fremover med blant annet innføring av nye systemløsninger. UiOs sentrale HR-avdeling har en viktig rolle i flere av disse prosessene.

Vi søker etter en initiativrik og selvstendig seniorrådgiver med erfaring fra arbeid med endrings- og digitaliseringsprosesser i store og komplekse organisasjoner. Du vil arbeide bredt og tett på prosessene. Rollen krever at du er en aktiv pådriver i endringsarbeidet samtidig som at du har et strategisk overordnet blikk.

Seniorrådgiveren skal primært jobbe med organisasjonsutviklingsprosesser, eksempelvis innen administrative prosesser og kompetanseutvikling i samarbeid med andre medarbeidere i avdelingen og organisasjonen.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeide med forbedring og digitalisering av tjenester og prosesser, eksempelvis nytt saksbehandlings- og arkivsystem ved UiO
 • Designe, utvikle og gjennomføre kompetanseutviklingstiltak
 • Forvalte og videreutvikle organisasjonens metoder og rammeverk for prosjekt- og prosessforbedring
 • Rådgivning for ledere
 • Skriftlige og muntlige forberedelser til ulike ledelsesfora
 • Andre oppgaver innenfor hele HR området

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende masternivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet
 • Prosjektledererfaring
 • Relevant erfaring og spesialkompetanse fra stillingens ansvarsområder
 • Erfaring fra endrings- og utviklingsarbeid
 • Kjennskap til offentlig sektor og/eller stor og kompleks organisasjon
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det er en fordel om du i tillegg har:

 • Kompetanse og erfaring fra prosjektarbeid og prosjektmetodikk
 • Erfaring med bruk av metoder for utvikling av prosesser og tjenester
 • Kompetanse og erfaring innen kompetanseanalyser og utvikling av opplæringstiltak
 • Erfaring med bruk av digitale læringsplattformer og utvikling av digital læring

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og strukturert
 • Løsningsorientert, fleksibel og meget gode samarbeidsevner
 • Stor arbeidskapasitet og evne til å håndtere flere parallelle prosesser på samme tid
 • God rolleforståelse
 • Svært gode kommunikasjonsferdigheter

Vi tilbyr

 • Et kompetansetungt, hyggelig, fleksibelt og hektisk arbeidsmiljø med utfordrende arbeidsoppgaver
 • Lønn som seniorrådgiver SKO 1364 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr. 650 00 000 og kr. 780 000, avhengig av kompetanse
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Underdirektør: Berit Hernes Bakke, tlf: 975 323 77
 • Personalrådgiver: Kristina Ökvist, tlf: 228 540 54, e-post: [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS