Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat innen brukermedvirkning i helseforskning

Søknadsfrist: 25.11.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre institutter ved Det medisinske fakultet. Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger. Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Både kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Vi har ansvar for syv masterprogram, ett bachelorprogram og for deler av profesjonsstudiet i medisin. Instituttet er lokalisert ved Ullevål sykehus og i Forskningsveien på Vindern og består av ca 470 ansatte, rundt 200 PhD-studenter og i underkant av 700 bachelor- og masterstudenter er knyttet til instituttet.

Om stillingen

Ved Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo er det en ledig 100% stilling som stipendiat i prosjektet «Challenges and added values of patient and public involvement in multinational research projects: a realist evaluation».

Stillingen er tilknyttet EU-prosjektet “Optimization of community resources and systems of support to enhance the process of living with Parkinson’s Disease: a multisectoral intervention” (OPTIM-PARK) og forskergruppen Komplekse intervensjoner i helsetjenestene (KompIHS) ved Universitetet i Oslo. Forskergruppen KompIHS er involvert i teori- og metodeutvikling knyttet til komplekse intervensjoner i helsetjenestene, stipendiatens arbeid vil inngå som en del av denne forskergruppens aktiviteter.

Institutt for helse og samfunn driver forskning og utdanning av relevans for utvikling av helsetjenester både nasjonalt og globalt. Den aktuelle stillingen er forankret i Avdeling for sykepleievitenskap. Avdelingen er engasjert i tverrfaglig forskning og huser blant annet Forskningssenter for habilitering- og rehabiliteringstjenester (CHARM) og Forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene (MUNI-HEALTH-CARE). Avdelingens forskningsområder har en tverrfaglig profil og retter seg særlig mot klinisk forskning til eldre og kronisk syke, helsetjenesteforskning med fokus på både spesialisthelsetjenesten og de kommunale helse- og omsorgstjenestene, samt digitale løsninger og velferdsteknologi som fremmer tilgjengelighet til helsetjenesten, helse, velvære og læring. Tjeneste- og kompetanseutvikling er også viktige forskningsområder. Du kan lese mer om Avdeling for sykepleievitenskap her.

Mer om stillingen

Tilsettingen gjelder for en periode på 3 år og stillingen er ledig for tiltredelse fra 01.01.21.

Kortere tilsettingsperiode kan gis dersom stipendiaten allerede har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når tilsettingen bygger på tidligere tilsettingsforhold i utdanningsstilling (stipendiat, vitenskapelig assistent og liknende), slik at total tid til forskerutdanning blir 3 år.

Den overordnede hensikten til PhD-prosjektet er å utforske og identifisere utfordringer og potensiell merverdi av brukermedvirkning i multinasjonale forskningsprosjekter. PhD-prosjektet er finansiert av Stiftelsen DAM via Norges Parkinsonforbund. Stipendiaten vil inngå i den nasjonale prosjektgruppen til OPTIM-PARK prosjektet ved Universitet i Oslo. Samarbeid med den internasjonale prosjektgruppen i OPTIM-PARK prosjektet inkludert partnere i Danmark, Spania og England vil inngå i arbeidet til stipendiaten. I tråd med Universitetet i Oslos mål om økt internasjonalisering og prosjektets internasjonale karakter oppfordres stipendiaten til å gjennomføre utenlandsopphold ved samarbeidende universitet i løpet av stipendiatperioden.

Det er utarbeidet en foreløpig prosjektskisse som beskriver bakgrunn for prosjektet, metodevalg og fremdriftsplan. Ta kontakt med førsteamanuensis Line Kildal Bragstad på e-post: [email protected] for å få tilsendt prosjektskissen.

Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse som stipendiat. Det er en forutsetning at kandidaten kan gjennomføre prosjektet i løpet av stipendiatperioden. Formålet for utdanningsstillingen er at kandidaten skal oppnå en doktorgrad/PhD i løpet av stipendiatperioden.

Endelig plan for forskerutdanningen skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse. For mer informasjon, se nettside: https://www.med.uio.no/forskning/phd/

Kvalifikasjonskrav

 • Fullført og bestått mastergrad (120 studiepoeng) med karakter B (ECTS karakterskala) eller bedre innen relevant helsefaglig studieretning eller samfunnsvitenskapelig studieretning. Mastergraden må inkludere en oppgave minimum 30 studiepoeng.
 • Erfaring med kvalitative forskningsmetoder inkludert gjennomføring av intervju
 • Interesse for brukermedvirkning i forskning
 • Interesse for helsetjenesteforskning i nasjonal og internasjonal kontekst, inkludert interesse for tjenester til med personer med Parkinsons sykdom eller andre nevrodegenerative lidelser
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk)
 • Gode IKT-ferdigheter

Personlige egenskaper

Ved vurdering av søknader vil det bli lagt vekt på kandidatens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre både forskerutdanningen og forskningsprosjektet.

 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Analytiske evner og evne til å arbeide strukturert, nøyaktig og målrettet
 • Selvstendighet og god arbeidskapasitet
 • Tidligere erfaring fra forsknings- eller prosjektarbeid er en fordel

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr. 482 200 til kr. 545 300 avhengig av kompetanse, i stilling som stipendiat (stillingskode 1017)
 • Tiltredelse så snart som mulig etter 01.01.2021
 • Gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Notat basert på prosjektbeskrivelsen (maks 2 sider) hvor søker gjør rede for:
  • Egen interesse for prosjektets tematikk
  • Hvilke faglige og personlige egenskaper vedkommende har som vil styrke gjennomføringen av et slikt prosjekt
  • Vurdering av de tre største utfordringene for vellykket gjennomføring av prosjektet
 • Kopier av vitnemål og eventuelle attester fra relevant tidligere arbeid
 • Eventuelt publikasjonsliste
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det vil bli benyttet intervju med aktuelle kandidater i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Førsteamanuensis Line Kildal Bragstad, tlf: +47 22844621 eller 40200795, e-post: [email protected]
 • Personalrådgiver Susan Rockwell (ved spm om elektronisk søknad), tlf: +47 22850507, e-post: [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS