Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Vikariat som lederstøtte ved Institutt for medisinske basalfag

Søknadsfrist: 22.05.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for medisinske basalfag arbeider for å øke basalmedisinsk kunnskap slik at vi kan forstå normale prosesser, gi innsikt i mekanismer som forårsaker sykdom, og fremme god helse. Instituttet er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin og for masterutdanningen i klinisk ernæring, og har i overkant av 300 ansatte i vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger.

Om stillingen

Det er ledig et vikariat i 100% stilling som til lederstøtte for instituttledelsen for ett år som seniorkonsulent (SKO1363)/rådgiver (SKO1434) ved Institutt for medisinske basalfag ved Det medisinske fakultet.

Vi ser etter en person som kan bidra med koordinering og saksbehandling av komplekse prosesser, tilrettelegging og praktisk støtte til ledelsen, i tillegg til å sikre profesjonell og god dialog med ansatte og samarbeidspartnere. Du vil få et selvstendig ansvar og varierte oppgaver hvor du jobber tett på ledelsen og deltar i mange spennende prosesser.

Stillingen inngår i Seksjon for studiestøtte og administrative fellestjenester. Seksjonen har et bredt ansvarsområde som inkluderer studieadministrasjon, innkjøp og førstelinjestøtte for instituttets fagavdelinger, kommunikasjon og lederstøtte ved instituttet. Seksjonen består av 16 ansatte.

Instituttet er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin, og for masterutdanningen i klinisk ernæring. Instituttet har ca. 400 ansatte, ca. 210 eksternt finansierte forskningsprosjekter og forvalter årlig ca. kr 330 mill.

Arbeidsoppgaver

Vi søker deg som har kompetanse og selvstendighet til å kunne løse følgende arbeidsoppgaver:

 • Koordinere og saksbehandle høringer, utredninger og prosesser på vegne av instituttledelsen
 • Koordinere og kvalitetssikre ledelsens møter, inkludert skriving av referater og protokoller og utarbeidelse av presentasjoner
 • Planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og følge opp interne og eksterne møter
 • Sekretariatsfunksjon for ulike organer
 • Sikre at «stort og smått» fungerer i hverdagen for instituttledelsen
 • Oppfølging av søknader om tilknytning i samarbeid med hovedekspedisjonen

Andre oppgaver kan tillegges stillingen etter behov.

For plassering som rådgiver (SKO 1434) kreves det at søker har lang og relevant erfaring med stillingens oppgaver.

Kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Utdanning fra universitet eller høyskole tilsvarende minimum bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan erstatte utdanningskravet
 • Relevant arbeidserfaring fra lignende arbeidsoppgaver
 • Erfaring fra offentlig forvaltning og saksbehandling
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Meget god organisasjons- og rolleforståelse
 • Meget god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk og godt forvaltningsspråk

Det vil være en fordel med:

 • Gode ferdigheter i bruk av relevante elektroniske systemer og verktøy
 • Erfaring fra store komplekse organisasjoner
 • Erfaring fra utdannings- og/eller forskningsinstitusjoner

Personlige egenskaper

Vi søker deg som

 • Er ansvarsbevisst, selvstendig, nøyaktig og strukturert
 • Evner å prioritere og gjennomføre, og er en pådriver i prosesser
 • Har gode samarbeidsevner og relasjonsbyggende egenskaper
 • Er god til å navigere i komplekse organisasjoner og samarbeidsflater og evner å tilpasse informasjon og fremgangsmåte til ulike målgrupper
 • Er profesjonell og med utpreget serviceinnstilling

Personlig egnethet vil bli tillagt vesentlig vekt.

Vi tilbyr

 • Meningsfylte og spennende arbeidsoppgaver ved ett av UiOs største institutter
 • Dyktige kolleger og et positivt, motiverende og inkluderende arbeidsmiljø
 • Gode utviklingsmuligheter i en interessant og utfordrende stilling
 • Lønn fastsettes etter individuell vurdering som seniorkonsulent 491 200 - 534 400/ rådgiver 543 500 - 604 700 avhengig av kompetanse og erfaring
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden og et variert treningstilbud gjennom SiO og Bedriftsidrettslaget

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Relevante attester og vitnemål

Søknad (med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Fungerende administrasjonssjef: Hela Soltani, tlf: +47 97728875 e-post: [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS