Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

System- og sikkerhetsrådgiver - Eiendomsavdelingen (EA)

Søknadsfrist: 18.04.2021

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Eiendomsavdelingener ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 475.000 m2 egne og 105.000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 % av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer «Rom for et fremragende, grønt universitet – og kunnskapsbyen Oslo», ble vedtatt av styret juni 2015 og legger føringene for videre utviklingen av eiendomsmassen. Miljø- og klimastrategi for eiendomsvirksomheten ble vedtatt av styret i juni 2017. Begge dokumentene setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold for UiOs eiendomsmasse. UiO er tilsluttet strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050.


Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 250 ansatte og tre underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og prosjekt og Forvaltning og stab.

Eiendomsavdelingen (EA) arbeider kontinuerlig med utvikling og profesjonalisering av egen virksomhet. Vakt- og alarmsentralen (VAS) er UiOs døgnbemannede vakt- og alarmsentral.

VAS har i dag 14 fast ansatte som rapporterer til avdelingsleder. EA har en tydelig ambisjon om ytterligere digitalisering av virksomheten gjennom å ta i bruk nye metoder og ny teknologi. Vi søker derfor deg som er innovativ og som ønsker å bidra inn til at Vakt- og alarmsentralen når disse målene og at vi fremstår som en dyktig og profesjonell organisasjon som yter gode tjenester og bidrar til at UiO når sine samfunnsmål.

Vi søker deg som er ute etter en 100 % stilling i dagarbeidsordning, men med mulighet til å jobbe i turnus i perioder ved ekstraordinære behov. Stillingen er plassert i Seksjon for fellestjenester, Vakt- og alarmsentralen. Du rapporterer til avdelingsleder VAS.

Arbeidsoppgave vil være varierte innen hele Vakt- og alarmsentralens arbeidsfelt.

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging, utvikling og drift av vaktsentralen sine sikringstekniske anlegg (alarm- og adgangskontrollanlegg OnGuard Lenel, Niagara, Interview, Milestone med mer).
 • Bistå/lede prosjekter med angivelse av sikkerhetsnivåer og omfang av alarm, adgangskontroll og ITV.
 • Rådgi og bistå fagpersoner (lås og sikkerhet) og leder i planlegging og gjennomføring av prosjekter.
 • Utrykning og feilretting i kritiske situasjoner og ved feilindikasjoner.
 • Bistå innleid servicepersonale og vekterkorps, samt brannvesen, politi og helsepersonell.
 • Rapportering, administrative oppgaver og bidra til videre digitalisering av VAS.

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves høyere utdanning, minimum på bachelornivå. Omfattende realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan erstatte utdanningskravet.
 • Det er ønskelig med sikkerhetsutdanning, men dette er ikke et absolutt krav.
 • Det forutsettes god digital kompetanse og det er en fordel med kjennskap til SD-anlegg og alarm- og adgangskontrollanlegg.
 • Relevant erfaring innen sikkerhet er et krav.
 • Det er nødvendig med kjennskap til styring og drift av tekniske anlegg i store bygninger.
 • Det er en fordel med erfaring fra prosjektering/prosjektledelse.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er et krav.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er serviceinnstilt, har gode samarbeidsevner og som kan ta selvstendige avgjørelser. Som person er du ansvarlig, proaktiv og bidrar til gode løsninger. Din arbeidsform preges av nøyaktighet, ryddighet og med høy gjennomføringsevne.

Stillingen krever at du har normalt god helse til å gjennomføre oppgavene.

Vi tilbyr

 • Interessante og spennende arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • Stilling i en IA-bedrift
 • Gode velferdsordninger med bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stillingen lønnes som overingeniør SKO 1087 Overingeniør i lønnsspenn mellom ltr 62 -70 (kr. 555 800 – 643 000) avhengig av kompetanse/erfaring.

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser ker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Avdelingsleder Stig-Rune Backsæther, mob. 95194063

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS