Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Studierådgiver - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Søknadsfrist: 02.08.2020

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Fakultetsadministrasjonen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet bistår enhetene ved fakultetet i den daglige drift og har samtidig et overordnet koordineringsansvar for fakultetet som helhet.


Fakultetsadministrasjonen består av fire seksjoner: Seksjon for studier, Seksjon for forskning og kommunikasjon, Seksjon for personal-, arkiv- og økonomitjenester og Seksjon for IT- og AV-tjenester. Fakultetet ledes av fakultetsdirektøren, med dekanen som leder for hele fakultetets virksomhet. Fakultetsadministrasjonen har tilsammen rundt 70 ansatte. Hjemmesiden til fakultetet finner du her.

Ønsker du å jobbe i en organisasjon med utfordrende arbeidsoppgaver og mulighet for personlig utvikling?

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Fakultetsadministrasjonen, har ledig stilling som rådgiver (SKO 1434).

Rådgiveren er koordinator for klage- og fuskesaker på fakultetet, studiekonsulent for SVEXFAC03 og fakultetskoordinator for timeplanlegging. Rådgiveren har ansvar for opplæring og brukerstøtte knyttet til timeplanleggingssystemet og URKUND. Rådgiveren har ansvar for kvalitetssikring av utdanningsplaner og er fakultetets kontaktperson for Lektorprogrammet ved UiO. Dette innebærer å sørge for god dialog og informasjonsflyt mellom fakultetet, instituttene og Lektorprogrammet, som blir administrert av Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

Arbeidsoppgavene omfatter saksbehandling og koordinering av klage- og fuskesaker til Den sentrale klagenemd, godkjenning av norsk og utenlandsk utdanning og produksjon av vitnemål. Utredningsoppgaver og sekretærarbeid for råd og utvalg er også lagt til stillingen. I tillegg må rådgiveren regne med å få andre oppgaver etter nærmere avtale med leder, avhengig av interesse og kompetanse.

Stillingen er lagt til studieseksjonen ved fakultetet. Studieseksjonen har 16 ansatte og er et serviceorgan for instituttene. Til stillingen ligger det derfor et ansvar for videreutvikling av effektive rutiner, noe som krever evne til samarbeid på tvers av enhetene.

Arbeidsoppgaver

 • Klage- og fuskesaker
 • Fakultetets timeplankoordinator
 • Kvalitetssikring av utdanningsplaner og vitnemål
 • Koordinator for Lektorprogrammet
 • Studiekonsulent for SVEXFAC03
 • Fakultetskoordinator for URKUND
 • Oppfølging og kvalitetssikring av studieregelverk
 • Utrednings- og evalueringsarbeid knyttet til utdanningsfeltet
 • Godkjenning av ekstern utdanning
 • Opptakskoordinator

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende mastergrad. Dokumentert realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring med forvalting av tilsvarende arbeidsoppgaver er nødvendig
 • God digital kompetanse, herunder erfaring med FS, TP og URKUND
 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning
 • Det blir lagt avgjørende vekt på om du er personlig egnet for stillingen

Personlige egenskaper

Vi søker deg som

 • er tydelig, utadvendt og initiativrik
 • arbeider selvstendig og har dokumentert god gjennomføringsevne
 • har god rolleforståelse og evne til samarbeid
 • er analytisk, service- og utviklingsorientert
 • er effektiv samtidig som du leverer arbeid av høy kvalitet

Vi tilbyr

 • lønn som stillingstittel kode 1434 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 552 800 og kr 605 500, avhengig av kompetanse evt: og ansiennitet
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om elektronisk søknad:

Spørsmål om stillingens faglige innhold: Assisterende fakultetsdirektør Kari Pound Davies +47 91741835

Søk på stillingen