Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Rådgiver ved Seksjon for lønn

Søknadsfrist: 22.08.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28.000 studenter og 7.500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Om stillingen

Vi har ledig en stilling som rådgiver ved Seksjon for lønn.

Stillingen inngår i gruppen for kontroll, avstemming og rapportering. Rollen er sentral i et team som følger opp og utvikler kontroller på lønnsområdet, har ansvar for avstemminger samt myndighetsrapportering. I tillegg kommer andre driftsoppgaver i seksjonen. UiO har fra 01.05.21 ny systemleverandør, og har SAP som lønnssystem.

Seksjon for lønn inngår i Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring, som har ansvar for virksomhets- og økonomistyringen, samt regnskaps-, lønns- og økonomitjenestene ved UiO iht. regelverk, rapporteringskrav og interne styringsbehov.

Seksjon for lønn har i dag 30 ansatte som er organisert i 3 grupper: lønnsproduksjon og brukerstøtte, permisjoner, NAV-refusjoner og reiser og utlegg samt kontroll, avstemming og rapportering. Seksjonen har ansvar for at 7.500 ansatte og 2.000 gjesteforskere og andre eksterne får fastlønn og avtalte godtgjørelser. Årlig har vi i tillegg ca. 12.000 lønnsmottagere på korttidskontrakter. UiO er et internasjonalt orientert universitet med om lag 200 fast ansatte i utlandet og 800 utenlandske på korttidskontrakter.

Arbeidsoppgaver

 • Statens pensjonskasse – kontroll, feilretting og rapportering.
 • Delta i forvaltning og videreutvikling av UiOs internkontrollprogram på lønnsområdet.
 • Følge opp etterlevelse av kontrollrutiner hos fakulteter, sentre og museer.
 • Gjennomføre overordnede kontroller og avstemminger på sentralt nivå i organisasjonen.
 • Delta i arbeidet med å utarbeide og videreutvikle rutiner innenfor øvrige arbeidsområder.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning på høyere nivå, fortrinnsvis innen regnskap eller revisjon, minimum bachelor. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Minst 3 års relevant arbeidserfaring med lønnsområdet, gjerne fra internrevisjon eller revisjon.
 • Ønskelig med erfaring med pensjon/trygd.
 • Erfaring fra arbeid i større virksomhet.
 • God lønnsfaglig kompetanse, og kjennskap til statlige regler for lønn, pensjon og skatt.
 • Erfaring knyttet til forbedring og utvikling av rutiner og prosesser.
 • Gode språklige ferdigheter i norsk og engelsk.
 • God systemforståelse og relevant erfaring fra lønns-/regnskapssystemer.

Personlige egenskaper

 • Du har interesse for internkontroll, og ser sammenhengen mellom lønn og regnskap.
 • Du arbeider strukturert og målrettet, med fokus på leveranser.
 • Du arbeider selvstendig, og setter pris på utfordringer.
 • Du har gode analytiske evner.
 • Du har gode formidlings- og kommunikasjonsevner.
 • Du har høy arbeidskapasitet.
 • Du tar ansvar for resultatet, ikke bare oppgaven.
 • Du er løsningsorientert, og samarbeider godt med andre.

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver, SKO 1434 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr. 584.700-626.300 avhengig av kompetanse og ansiennitet.
 • Et godt fagmiljø.
 • Et hyggelig arbeidsmiljø og trivelige kollegaer i moderne kontorlokaler.
 • Fleksibel arbeidstid, og gode velferdsordninger.
 • Mulighet for trening i arbeidstiden.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer).

Søknad med eventuelle vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Iht. offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Kontaktinformasjon

 • Seksjonssjef Ann-Christine Alderin Låtun, tlf. (+47) 95199391

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS