Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Rådgiver tilknyttet TIMSS - Trends in International Mathematics and Science Study

Søknadsfrist: 15.12.2021

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) er et av tre institutter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. ILS er Norges ledende miljø innen fagdidaktikk, utdanningsledelse og praksisrelevant skoleforskning, og har ansvar for Norges første senter for fremragende utdanning, ProTed, som er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø.


Ved instituttet ligger også EKVA (Enhet for Kvantitative Utdanningsanalyser) og fire fakultære forskergrupper (CLEG, TEPEC, SISCO og LEA). Instituttet har ca. 400 studenter i praktisk-pedagogisk utdanning og forvalter UiOs femårige lektorprogram som tar opp ca 300 studenter hvert år. Ca. 200 studenter følger instituttets masterprogram i utdanningsledelse. I samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo og Equinor driver ILS også studieprogrammet Teach First Norway. ILS har ca. 40 administrative og 100 vitenskapelige ansatte.

Det er ledig en fast stilling som rådgiver ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS). Stillingen er i hovedsak knyttet til studien Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), som er en internasjonal sammenliknende undersøkelse av elevers kompetanse i naturfag og matematikk på 5. og 9. trinn. Undersøkelsen gjennomføres på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet hvert fjerde år, neste gang i 2023. Mer informasjon om TIMSS, se nettside.

TIMSS-prosjektet er knyttet til Enhet for kvantitative utdanningsanalyser (EKVA) ved ILS. EKVA har også nasjonalt ansvar for flere andre liknende studier og i perioder med få oppgaver i TIMSS, kan det være aktuelt med deltakelse i andre tilsvarende prosjekter ved EKVA.

Som rådgiver vil du ha det administrative ansvaret knyttet til prosjektet. Dette innebærer blant annet tett og god kontakt med skoler med tanke på å få god deltakelse i undersøkelsen, opplæring av innleide personal samt andre ansatte i prosjektet i tillegg til faglige oppgaver.

Arbeidsoppgaver

 • Administrative og faglige oppgaver knyttet til TIMSS
  • Innsamling, håndtering og preparering av data
  • Arkivering (ePhorte)
  • Analyse av elevsvar
  • Deltakelse i rapportering fra studien o.l.
 • Kontakt med skoler
 • Rådgivning og opplæring
 • Andre administrative oppgaver i samarbeid med prosjektleder

Kvalifikasjonskrav

 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelorgrad og fortrinnsvis mastergrad tilknyttet utdanning. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan erstatte utdanningskravet
 • Erfaring med databehandling og generelt gode IKT-kunnskaper
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk

Det er en fordel om søker har:

 • Erfaring med digitale prøver og databaser
 • Erfaring fra storskalaundersøkelser
 • Kompetanse i naturfag og/eller naturfagdidaktikk
 • Erfaring med bruk av kvantitative metoder og statistiske analyser
 • Kjennskap til personvernforordningen (GDPR)

Personlige egenskaper

Vi søker en person som har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, fleksibilitet med hensyn til arbeidsoppgaver, god struktur og nøyaktighet i arbeidet og som er ansvarsbevisst. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver stillingskode 1434 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 574 700 og kr 626 100, avhengig av kompetanse og erfaring
 • Et hyggelig og stimulerende arbeids- og fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester
 • Liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Søknaden skal skrives på norsk. Søknaden blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Pass derfor på at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er nevnt over.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS