Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Rådgiver - Samlinger og digitale tjenester

Søknadsfrist: 03.01.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Universitetsbiblioteket i Oslo har ansvar for å yte bibliotek- og informasjonstjenester til alle faglige enheter ved universitetet og til Oslo Universitetssykehus.


Biblioteket har ca. 180 ansatte fordelt på tre avdelingsbibliotek, Avd. for digitale tjenester og samlinger og Administrasjonen. Universitetsbiblioteket er en viktig del av universitetets forskningsinfrastruktur og har som sin fremste oppgave å bidra til at UIO når sine mål. I samarbeid med fagmiljøene skal biblioteket tilby informasjonsressurser og tjenester som bidrar til å styrke kjernevirksomhetene forskning, utdanning og formidling. Biblioteket har en sentral rolle i utviklingen av læringsmiljøet ved universitetet, og er avgjørende for hvordanlæringsformer og formidling kan ivaretas på nye arenaer.

Om stillingen

Ved Universitetsbiblioteket i Oslo er det ledig en 100% fast stilling som rådgiver.

Universitetsbiblioteket i Oslo er landets største forskningsbibliotek, og en viktig samarbeidspartner for fagmiljøene ved universitetet. Vi ser etter en person som kan være med å løfte fram og videreutvikle bibliotek- og pensumlistesystemene som benyttes ved Universitetsbiblioteket. Du vil bli del av teamet som jobber med drift, brukerstøtte, veiledning, rådgivning, utviklingsarbeid og kompetanseheving.

Arbeidsoppgaver

Du vil samarbeide og jobbe tett med dyktige fagpersoner både ved UB, UiO, nasjonalt og internasjonalt.

Viktige oppgaver blir å administrere og konfigurere bibliotek- og pensumlistesystemene, følge opp systemoppdateringer og drive support og feilsøking i samarbeid med Unit og systemleverandør. Andre oppgaver omfatter statistikkarbeid, støtte og følge opp lokale arbeidsgrupper og bidra til at bibliotekets tjenester videreutvikles i tråd med brukernes nåværende og framtidige behov.

Vi ønsker at du har god digital kompetanse og systemforståelse, kombinert med et tydelig brukerfokus.

Kvalifikasjonskrav

 • Du har relevant utdannelse fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelor. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet
 • Du har god systemforståelse og digital kompetanse
 • Du har erfaring fra biblioteksektoren og med biblioteksystemer
 • Du er brukerorientert og flink til å kommunisere med andre
 • Du har god språkforståelse på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • Du har gode samarbeidsevner samt evne til å jobbe selvstendig

Personlige egenskaper

 • Du har erfaring fra fagbiblioteksektoren
 • Du har erfaring med biblioteksystemene Alma, Leganto og Oria
 • Du er initiativrik, engasjert og har stor arbeidskapasitet
 • Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt

Du vil få

 • Delta i utforming av nye tjenester for forskning og utdanning ved Universitetet i Oslo
 • Kompetente og engasjerte medarbeidere, i et godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdstilbud og trening i arbeidstiden
 • Lønn fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 507600 og kr 563900, avhengig av erfaring og kompetanse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Senioringeniør Kristian Salcedo, mobil 473 47 533
 • Seniorrådgiver Christine Rostgaard, mobil 976 81 686

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS