Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Rådgiver (praksiskoordinator) - Institutt for pedagogikk (IPED)

Søknadsfrist: 07.06.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for pedagogikk ble opprettet i 1938 og er ett av tre institutter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.


Forskningen bygger på tradisjoner fra både samfunnsvitenskap og humaniora og instituttet ivaretar derfor en stor faglig bredde. IPED har i dag ca. 100 ansatte, fordelt på ca. 49 fast vitenskapelig ansatte, 35 stipendiater og 16 administrativt ansatte. Instituttet har ca. 900 studenter.

Om stillingen

Vi har for tiden en ledig stilling som praksiskoordinator/rådgiver ved Institutt for pedagogikk (IPED).

IPED har lang tradisjon med praksis i våre studieprogram, med praksisplasser både innen privat og offentlig sektor. Vi ønsker å videreutvikle og profesjonalisere dette området. Som rådgiver hos oss vil du bli et viktig bindeledd mellom instituttet og våre samarbeidspartnere i praksisfeltet.

Vi søker deg som ønsker å bidra til å skape gode relasjoner og samarbeidsformer og som blir motivert av å oppnå resultater sammen med andre.

Arbeidsoppgaver

 • Strategisk utvikling av studienes kobling til praksisfeltet i samarbeid med fagmiljø, studieadministrasjon og eksterne partnere
 • Synliggjøring av praksiskomponenten i de ulike sammenhengene det er relevant. Som eksempel kan være profilering av studiene og instituttet for å bidra til studentrekruttering
 • Administrativt ansvar for gjennomføring og kvalitetssikring av IPEDs praksisordninger

Andre oppgaver kan legges til stillingen.

Kvalifikasjonskrav

 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelorgrad. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet, såfremt kandidaten konkret kan dokumentere evne til å mestre oppgaver på det aktuelle nivået.
 • Miniumum 4 års relevant erfaring fra arbeidslivet etter endte studier
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk
 • God digital kompetanse

Ved utvelgelse av søkere til intervju vil det blir lagt vekt på følgende kvalfikasjoner:

 • Erfaring innen ett eller flere av områdene som er knyttet til praksisfeltet for våre studier
 • Erfaring med kompetanseutvikling, veiledning eller formidling
 • Erfaring med arbeid med unge mennesker

Personlige egenskaper

Vi søker deg som

 • har evne til relasjonsbygging og profesjonell kommunikasjon
 • har evne til å planlegge, prioritere og disponere tiden godt
 • er systematisk og har god gjennomføringsevne
 • er utviklingsorientert, initiativrik og utholdende
 • er fleksibel og trygg på deg selv

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver stillingskode 1434 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 532300 og kr 605500, avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • Et positivt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen