Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Rådgiver personal / HR

Søknadsfrist: 19.05.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) er et godt og spennende sted å jobbe, og vi legger stor vekt på at de tilsatte skal ha utfordrende og lærerike oppgaver som gir gode muligheter for faglig utvikling. Oppdraget vårt er samfunnsnytte, nyskapning og effektive tjenester. Som den sentrale delen av IT-virksomheten på UiO, skal vi utvikle og levere de beste tjenestene til studenter, som stiller høye krav til digitalitet, og til forskere og undervisere som er blant de fremste i landet.


Fra stabilt nett og gode lagringstjenester til HPC-tjenester for partikkelakseleratoren i CERN og genforskning for framtidens legemidler, ligger USIT helt i teten som leverandør både til UiO og andre i innenfor forskning og UH-sektoren. USIT er et av landets største IT-faglige miljøer med i overkant av 200 fast ansatte og en omsetning på mer enn 260 millioner kroner. Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Vi søker ny kollega til teamet vårt

Om stillingen

USIT er den sentrale IT-enheten ved Universitetet i Oslo (UiO) og har ansvar for å levere infrastrukturen og IT-tjenestene og -løsningene UiO trenger for å nå målene sine for utdanning, forskning, formidling og administrativt arbeid. USIT er også et kompetansesenter for IT i forskning og utdanning på nasjonalt plan.

Du inngår i et team med personalrådgivere i Underavdeling for stabsfunksjoner og støttetjenester. Arbeidsoppgavene er varierte og spenner over hele fagområdet personalforvaltning og HR. Du blir del av et team med gode kollegaer og høy kompetanse, både internt i USIT men også som en del av et faglig nettverk på UiO.

Arbeidsoppgaver

Personalrådgiverens hovedoppgave er operativt HR-arbeid og personaladministrativ saksbehandling. Dette innebærer blant annet HR-faglig oppfølging av de ansatte og utviklingsoppgaver knyttet til personal.

 • Personaladministrative oppgaver knyttet til bl.a. ansettelser, permisjoner, fratredelser og ferie
 • Bistå ledere med rekruttering
 • Sykefraværsoppfølging
 • Veiledning og opplæring av ledere innen personalområdet
 • Bistand i organisasjons- og forbedringsarbeid
 • Generell saksbehandling innen personal som også innebærer rutineoppgaver
 • Oppgaver innen HMS kan også inngå

Kvalifikasjonskrav

 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå, fortrinnsvis med HR, administrasjon og ledelse, organisasjonsfag eller arbeidsjus i fagkretsen.
 • Særskilt relevant realkompetanse kan kompensere utdanningskravet.
 • Relevant erfaring fra stillingens arbeidsområder, fortrinnsvis HR og personalarbeid i universitets- og høyskolesektoren eller annen relevant offentlig virksomhet.
 • Solid kunnskap om lov- og avtaleverk innen HR og personal. Særlig kunnskap om statlig regelverk og særlovgivning for UH-sektoren vil bli vektlagt.
 • Det kreves god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i både norsk og engelsk.

Vi benytter SAP som lønns- og personalsystem, ePhorte som saksbehandlingssystem og Jobbnorge som rekrutteringssystem. Det vil telle positivt med erfaring fra noen av disse systemene.

Personlige egenskaper

Vi søker etter en positiv og serviceorientert person som kan jobbe selvstendig med et bredt spekter av personalfaglige oppgaver i en kompleks organisasjon. En viktig egenskap er evnen til å holde oversikt og prioritere i en hektisk hverdag. Du er løsningsorientert, tar initiativ og fungerer godt både selvstendig og i team. Du må være ansvarsbevisst, nøyaktig, ha gode samarbeidsevner og kunne kommunisere tydelig med ulike målgrupper.

Vi tilbyr

 • Stillingen er fast og lønnes ihht Statens lønnsregulativ som Rådgiver SKO 1434 i lønnspenn mellom kr 553 500 - 626 100. Lønn fastsettes etter individuell vurdering avhengig av kompetanse.
 • Interessante arbeidsoppgaver i en organisasjon med høy kompetanse
 • Fleksibel arbeidstidsordning og mulighet for noe bruk av hjemmekontor etter avtale
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Underdirektør Lill Rasmussen Mardal (22 84 00 33)
 • Personalrådgiver Trine Landau (41 20 54 83)

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS