Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Rådgiver innen tilrettelegging og læringsmiljø

Søknadsfrist: 05.12.2021

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Avdeling for studieadministrasjon har et overordnet ansvar for drift, forvaltning og standardisering av administrative støttefunksjoner innen utdanning. Avdelingen skal bistå UiOs ledelse strategisk og operativt, samt sikre institusjonell oppfølging og koordinering, bistå enhetene med administrativ drift og yte tjenester direkte til studenter og søkere. Av

Vi søker en rådgiver som kan bidra til å styrke UiOs arbeid med universell utforming, læringsmiljø og tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne og særskilte behov. Vi søker en allsidig og samarbeidsorientert kollega som har kompetanse innen tilrettelegging og læringsmiljøarbeid, og kan ivareta forvaltningsoppgaver. Universitetet i Oslo ønsker at alle studenter skal få realisere sitt potensial i et godt læringsmiljø.

På Universitetet i Oslo har fakultetene ansvaret for veiledning og oppfølging av studenter med behov for tilrettelegging til eksamen og i studiehverdagen. Studieavdelingen bistår enhetene med rådgivning og kompetanseheving på feltet. Avdelingen ivaretar også noen fellesfunksjoner for UiO, blant annet avvikling av digital skoleeksamen.

Arbeidsoppgaver

Stillingen er en av to i Seksjon for studiekvalitet med særlig ansvar for tilrettelegging.

De ivaretar sammen følgende oppgaver:

 • Utrednings- og rådgivningsoppgaver innen tilrettelegging og universell utforming
 • Kompetanseheving for ansatte på UiO, blant annet i form av kurs og rådgivning
 • Tilrettelegge for erfaringsdeling på tvers av UiO gjennom temamøter og arbeidsstuer
 • Forvaltning og videreutvikling av felles retningslinjer og rutiner, og nettsider med arbeidsstøtte for ansatte
 • Forvaltning og videreutvikling av nettsider med felles informasjon til studenter
 • Samarbeide med Seksjon for digitale tjenester om avvikling av digital eksamen for studenter med tilretteleggingsvedtak
 • Ansette og følge opp mentorer for studenter med vedtak fra NAV
 • Ivareta kontakt med eksterne leverandører av hjelpemidler og programvare
 • Delta i relevante nettverk på UiO og nasjonalt

Arbeidsfeltet er i utvikling og oppgavene kan endre seg noe i tråd med behov og overordnede prioriteringer. Studieavdelingen ivaretar en rekke rådgivnings- og forvaltningsoppgaver knyttet til studiekvalitet, regelverk og læringsmiljø, og det er en målsetning med tett samarbeid på tvers av tilgrensende saksfelt. Vi ønsker en person som er fleksibel og som er villig til å bidra med å løse oppgaver der det trengs.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning fra universitet eller høyskole minimum tilsvarende bachelor. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan erstatte utdanningskravet.
 • Kunnskap om tilrettelegging og universell utforming
 • Relevant arbeidserfaring, hvor erfaring fra offentlig forvaltning eller UH- sektoren er en fordel.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som har gode kommunikasjonsevner, er lyttende, delende og inkluderende i ditt arbeid. Du er løsningsorientert, og evner å gjennomføre små og store oppgaver innenfor gitte frister. Personlige egenskaper blir tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Arbeidsoppgaver med mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Lønn som rådgiver SKO 1434 gir ett lønnsspenn på kr. 574 700 – 626 100.
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS