Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Rådgiver innen studieadministrasjon - Studieseksjonen ved Det medisinske fakultet

Søknadsfrist: 06.08.2020

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det medisinske fakultet ble opprettet i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Vi driver fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling til pasientens og samfunnets beste. Fakultetet er organisert i tre grunnenheter og har omtrent 1850 ansatte (ca. 1200 årsverk) og ca. 2000 studenter.

Fakultetet har en ledig fast stilling som rådgiver SKO 1434 ved Studieseksjonen.

Studieseksjonen har studieadministrativt ansvar for å drifte, koordinere og utvikle fakultetets studieprogram. Disse omfatter Profesjonsstudiet i medisin, Master i klinisk ernæring, Bachelor i helseledelse og helseøkonomi, og flere helserelaterte masterprogram (BM-studiene).

Ansvarsområdet omfatter opptaks- og eksamensarbeid, behandling av studentsaker, internasjonalisering, endringer i studieprogram, riktig anvendelse av regelverk og retningslinjer samt oppfølging og brukerstøtte knyttet til studieadministrative systemer.

Studieseksjonen har i tillegg et nasjonalt koordinatoransvar for arbeidet med Nasjonal delprøve i medisin, som er et samarbeid mellom de fire medisinske fakultetene i Norge om en felles eksamen.

Den som ansettes vil få en todelt rolle som delansvarlig for koordineringsarbeidet med Nasjonal delprøve og som studieadministrativt ansvarlig for de valgfrie emnene i Profesjonsstudiet i medisin.

I tillegg vil studieadministrative oppgaver i tilknytning til arbeidet med digital eksamen ligge til stillingen. Vedkommende vil jobbe tett sammen med andre kollegaer i seksjonen, samt seksjonssjef og studiedekan for Profesjonsstudiet i medisin.

Arbeidsoppgaver

 • koordinerings- og oppfølgingsoppgaver i tilknytning til planlegging, gjennomføring og kvalitetssikring av arbeidet med Nasjonal delprøve for medisinstudiet
 • studieadministrative oppgaver i tilknytning til planlegging, gjennomføring og kvalitetssikring av arbeidet med de valgfrie emnene i Profesjonsstudiet i medisin, i tett samarbeid med faglig ansvarlig
 • studieadministrative oppgaver i tilknytning til fakultetets øvrige arbeid med digital eksamen
 • prosjektarbeid, rådgivnings- og saksbehandlingsoppgaver innenfor alle deler av seksjonens ansvarsområder vil bli pålagt ved behov

Kvalifikasjonskrav

Stillingen krever høyere relevant utdanning fra universitet eller høgskole på minimum bachelornivå. Annen dokumentert relevant realkompetanse vil kunne erstatte utdanningskravet. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er et krav. Gode IT-kunnskaper er et krav.

Ved utvelgelse av søkere til intervju vil det i tillegg bli lagt vekt på følgende kvalifikasjoner:

 • studieadministrativ erfaring fra Universitets- og høyskolesektoren
 • erfaring fra arbeid med digital eksamen
 • erfaring med behandling av studiesaker
 • saksbehandlings- og utredningserfaring fra offentlig sektor

Personlige egenskaper

Vi ønsker oss personer som:

 • er serviceinnstilte og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er selvstendige, strukturerte, systematiske og fleksible
 • kan håndtere mange og ulike oppgaver i et hektisk miljø
 • tar ansvar og har evnen til å være pådriver
 • evner å jobbe åpent, utadrettet og koordinerende

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • utfordrende og varierte oppgaver, samt et godt arbeidsmiljø
 • lønn som rådgiver kode 1434 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 513 900 og kr 594 400, avhengig av kompetanse og erfaring
 • fleksibel arbeidstid, og sommertid fra 15. mai til 14. september
 • gode velferdsordninger, blant annet trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • relevante vitnemål og attester
 • eventuell referanseliste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad og eventuelle vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Søknadsbrevet skrives inn i et eget felt, og vi anbefaler derfor at du har søknadsteksten klar på forhånd.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen