Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Rådgiver innen rekruttering og HR

Søknadsfrist: 11.12.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Avdeling for organisasjon og personal er UiOs sentrale personalavdeling innenfor personal- og arbeidsgiverpolitikk, arbeidsrett, HR-strategi, arbeidsmiljøutvikling og organisasjons- og kompetanseutvikling. Avdelingen skal levere effektive og kvalitativt gode tjenester innenfor hele sitt ansvarsområde til UiOs organisasjon sentralt og lokalt. Avdelingen ivaretar oppgaver innen et bredt spekter av HR-oppgaver både på strategisk og operativt nivå. Avdelingen består i dag av 53 ansatte, fordelt på 4 seksjoner med ulik fagkompetanse innen HR-feltet

Om stillingen

Avdeling for organisasjon og personal er UiOs sentrale personalavdeling innenfor personal- og arbeidsgiverpolitikk, arbeidsrett, HR-strategi, arbeidsmiljøutvikling og organisasjons- og kompetanseutvikling. Avdelingen skal levere effektive og kvalitativt gode tjenester innenfor hele sitt ansvarsområde til UiOs organisasjon sentralt og lokalt. Avdelingen ivaretar oppgaver innen et bredt spekter av HR-oppgaver både på strategisk og operativt nivå. Avdelingen består i dag av 53 ansatte, fordelt på 4 seksjoner med ulik fagkompetanse innen HR-feltet.

I Seksjon for HR er det nå en ledig stilling som rådgiver innen rekruttering og HR. Seksjonen har ansvar for forvaltning og utvikling av HR- tjenester, leveranse av operative HR- tjenester til hele UiO og koordinering av oppgaver på avdelingsnivå. Seksjonen ivaretar videre rollen som HR- seksjon for UiOs sentrale fagavdelinger og tilhørende enheter. Seksjonen skal legge administrativ til rette for partssamarbeidet ved UiO, levere sekretariat til lønnsforhandlinger og sentrale råd og utvalg, og ha ansvar for oppfølging av rekrutteringssystem. Vi søker nå en faglig dyktig og engasjert HR-rådgiver som ønsker en variert og spennende arbeidshverdag. Hos oss vil du få jobbe med et vidt spekter av oppgaver innen HR-området, og du vil være tett på våre ledere og medarbeidere.

Arbeidsoppgaver

 • Rekrutteringsprosesser og løpende personaladministrative oppgaver a-å.
 • Lederstøtte, rådgivning og saksbehandling innen HR-feltet.
 • Sekretariat- og koordineringsfunksjoner for hovedavtaleverket/råd/utvalg.
 • Brukerstøtte i HR-systemer.
 • Bidra i videreutvikling av rutiner og arbeidsprosesser.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet.
 • Relevant erfaring fra stillingens arbeidsområder.
 • Kunnskap om lov- og avtaleverk innen HR og personal.
 • Kjennskap til offentlig sektor og/eller store og komplekse organisasjoner vil bli vektlagt.
 • Gode ferdigheter i bruk av digitale arbeidsverktøy og systemer.
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

Den vi ser etter tar et selvstendig ansvar for oppfølging og oppgaveløsning, og har evnen til å holde oversikt og prioritere i en hektisk hverdag. Du liker å jobbe strukturert med et bredt spekter av oppgaver, er løsningsorientert, har god rolleforståelse og har gode samarbeidsevner. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • Et kompetanserikt, tverrfaglig og godt arbeidsmiljø
 • Høy grad av selvstendighet og gode utviklingsmuligheter
 • Fast stilling som rådgiver (SKO 1434) og lønn innenfor et spenn mellom kr. 580 000- 700 000, avhengig av kompetanse og ansiennitet.
 • Stilling i en IA-virksomhet.
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Mulighet for trening i arbeidstiden.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Iht. offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner:

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS