Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Rådgiver innen forskerutdanning

Søknadsfrist: 07.10.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det juridiske fakultet har Norges største forsknings- og utdanningsmiljøet for rettsvitenskap, kriminologi og rettssosiologi. Fakultetsadministrasjonen bistår instituttene i den daglige drift og har samtidig et overordnet koordineringsansvar for fakultetet som helhet. Administrasjonsseksjonen har ansvar for fakultetets personalforvaltning, ph.d.-program, arkiv og koordinering av fakultetets forskningsadministrasjon.

Om stillingen

Vil du administrere forskerutdanningen ved Norges største rettsvitenskapelige forskings- og undervisningsinstitusjon?

Det juridiske fakultet har ledig én fast stilling som rådgiver (SKO 1434) med arbeidsoppgaver knyttet til forvaltning, utvikling og kvalitetssikring av fakultetets forskerutdanning og ph.d.-program.

Det juridiske fakultet i Oslo har Norges største forsknings- og undervisningsmiljø i rettsvitenskap, inkludert det eneste i kriminologi og rettssosiologi. Fakultetets ph.d.-program har for tiden ca. 100 ph.d.-kandidater med både nasjonal og internasjonal bakgrunn.

Vi søker deg som er omgjengelig, ryddig og interessert i å tilegne deg ny kunnskap og holde deg oppdatert på fagfeltet. Du vil jobbe tett med forskningsdekanen, fagansvarlige på ph.d.-programmet, samt ledere og medarbeidere på tvers av fakultetets underliggende enheter. Du vil også ha utstrakt kontakt med ph.d.-kandidatene og veilede dem i spørsmål knyttet til ph.d.-programmet.

Stillingen inngår i fakultetets administrasjonsseksjon som ledes av assisterende fakultetsdirektør. Seksjonen har 10 ansatte og dekker også de administrative områdene personal, HMS og forskningsadministrasjon.

Arbeidsoppgaver

Stilingens arbeidsoppgaver er varierte og inkluderer blant annet å:

 • Administrere ph.d.-programmet, herunder saksbehandlings- og driftsoppgaver knyttet til kandidatenes opptak, gjennomføring og avslutning
 • Administrere seminarer på ph.d.-programmet
 • Forberede saker til Programråd for forskerutdanning og sekretærfunksjon for programrådet
 • Koordinere og gjennomføre rapporteringer knyttet til forskerutdanningen
 • Administrere fakultetets mentorordning for ansatte stipendiater og postdoktorer
 • Delta i UiOs Forum for forskerutdanning

Hva kan du?

Disse kvalifikasjonene oppfyller du:

 • Utdanning fra universitet eller høyskole minimum tilsvarende bachelorgrad. Dokumentert realkompetanse innenfor de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet.
 • Relevant erfaring fra universitets- og høgskolesektoren og kjennskap til studieadministrative systemer som FS og Canvas.
 • Meget god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • God kunnskap om og erfaring med bruk av IKT-verktøy

Det vil være en fordel om du også har:

 • Erfaring med forvaltning av forskerutdanning og kunnskap om relevant lov- og regelverk
 • Erfaring med studieadministrasjon
 • Kjennskap til fakultetets fagområder

Hvem er du?

Vi ser etter deg som:

 • Er strukturert, systematisk, og analytisk
 • Er selvstendig, løsningsorientert og har god gjennomføringsevne
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø og arbeidsfellesskap der kolleger gjør hverandre gode

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver innenfor et spenn mellom kr 584 700 og kr 648 700, avhengig av kompetanse og erfaring
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid, gode velferdsordninger og stilling i en IA-bedrift
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Relevante vitnemål og attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere for intervju vil bli kontaktet i slutten av uke 41, og vil bli bedt om å oppgi 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer).

I henhold til offentleglova § 25 annet ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er mål i fakultetets strategi. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen og søknaden:

For spørsmål om ph.d.-programmet:

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS