Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Rådgiver - Det medisinske fakultet

Søknadsfrist: 06.06.2022

Har du lyst til å arbeide med forskningsadministrasjon hos oss?

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det medisinske fakultet ble opprettet i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Vi driver fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling til pasientens og samfunnets beste. Fakultetet er organisert i tre grunnenheter og har omtrent 2000 ansatte (ca. 1250 årsverk) og ca. 2000 studenter.

Om stillingen

Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO), er internasjonalt ledende med flere sterke forskningsområder og stor faglig bredde.

Fakultetet ønsker å ivareta og utvikle bredden innenfor medisinsk og helsefaglig forskning, og levere forskningsresultater i verdensklasse i tett samarbeid med fagmiljøene, nasjonale og internasjonale akademiske institusjoner, samt universitetssykehusene tilknyttet UiO.

Det medisinske fakultet har store ambisjoner om å øke sin portefølje av eksterne prosjekter. Våre forskningsrådgivere i Enhet for eksternfinansiering (EEF) gir administrativ og strategisk støtte til store nasjonale og internasjonale søknader om forskningsfinansiering, med spesielt fokus på EU-finansiering. Vi drifter, rapporterer og koordinerer eksterne prosjekter som Scientia Fellows - Faculty of Medicine og Forskerlinjen medisin - Det medisinske fakultet.

Forskningsadministrasjonen ved Det medisinske fakultet administrerer fakultetets forskerutdanning, forskerlinjen i medisin, samt fakultetets forskerkursportefølje. Forskerutdanningen omfatter over 1300 ph.d.-kandidater og flere enn 200 disputaser i året. Se våre nettsider for mer informasjon om ph.d.-utdanningen: Ph.d.-programmet i medisin og helsefag

Vi søker nå to rådgivere til to 12 måneders vikariater. Den ene som ansettes skal primært bidra til prosjektgjennomføring og koordinering av eksterne prosjekter. Samtidig skal vedkommende jobbe med å øke volumet og heve kvalitetssøknader som sendes fra fagmiljøene. Den andre stillingen skal i hovedsak jobbe med saksbehandling og oppfølging av forskerlinjestudenter og ph.d.-kandidater og bidra til kvalitetsheving av forskerutdanningsfeltet.Våre nye rådgivere må være forberedt på å betjene en stor gruppe aktive forskere på det medisinske fakultetet.

Arbeidsoppgaver

 • drift, rapportering og koordinering av prosjekter (EU og NFR)
 • arrangement av møter, workshops og vitenskapelig konferanse
 • bistå fagmiljøene i søknader, med spesielt fokus på EU og Horisont Europa
 • strategisk rådgivning om eksternfinansiering til forskere, forskergrupper, institutter og fakultet
 • formidle oversikt over finansiører og søknadsmuligheter gjennom kurs, presentasjoner og nettpublisering
 • saksbehandling og analysearbeid knyttet til forskerutdanningen
 • referent ved møter

Kvalifikasjonskrav

 • relevant høyere utdanning fra universitet eller høyskole innen livsvitenskap på minimum mastergradsnivå, realkompetanse med relevans for de konkrete oppgavene tillagt stillingen kan erstatte utdanningskravet
 • erfaring fra arbeid med prosjekter
 • erfaring fra offentlig saksbehandling gjerne fra UH-sektoren

Ved utvelgelse av søkere til intervju vil det i tillegg bli lagt vekt på følgende kvalifikasjoner:

 • erfaring med koordineringsoppgaver
 • gode formuleringsevner skriftlig og muntlig, på både norsk og engelsk
 • erfaring med rapportering i relevante systemer er en fordel
 • erfaring med studieadministrative verktøy er en fordel

Personlige egenskaper

Vi ønsker oss en person som:

 • er serviceinnstilt og bidrar til godt arbeidsmiljø
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er selvstendig, fleksibel og nøyaktig
 • gleder seg over å arbeide med mange forskjellige og høyt kompetente mennesker og som liker å jobbe i team med dyktige kollegaer

Vi tilbyr

 • lønn som rådgiver stillingskode 1434 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 534 400 - 615 800, avhengig av kompetanse og relevant arbeidserfaring
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
 • utfordrende oppgaver i et dynamisk miljø, med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • et godt arbeidsmiljø

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Seksjonsleder Maria Olofsson, tlf. +47 413 01 586

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS