Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Rådgiver / controller i Økonomiseksjonen

Søknadsfrist: 16.08.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det utdanningsvitenskapelige fakultet er et av åtte fakulteter ved Universitetet i Oslo og består av tre institutter og to sentre. Det er for tiden ca. 3500 studenter knyttet til fakultetet. Antall ansatte omfatter ca. 350 årsverk, hvorav 120 årsverk teknisk- og administrativ ansatte og ca 220 årsverk vitenskapelig ansatte.

Vil du være med å bidra til god økonomiforvaltning ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet?

Om stillingen

Fast stilling som rådgiver/controller i Økonomiseksjonen er ledig for snarlig tiltredelse.

Økonomiforvaltningen ved fakultetet er samlet i en seksjon på 8 medarbeidere. Seksjonen er en del av fakultetsadministrasjonen og har ansvar for budsjettering, rapportering og økonomistyring, samt innkjøp, reiseregninger og regnskapsføring. Seksjonen bistår ledelse og ansatte med forvaltnings- og driftsoppgaver knyttet til økonomifeltet, og har i tillegg et nært samarbeid med universitetets sentrale økonomiforvaltning.

Den ledige stillingen inngår i en gruppe av dyktige medarbeidere som har økonomiforvaltning innen både eksternfinansierte prosjekter og bevilgningsbasert aktivitet som hovedoppgave. Veiledning og oppfølging av linje- og prosjektledere står også sentralt.

Vi søker deg som trives med varierte og utfordrende oppgaver i et hektisk, men trivelig arbeidsmiljø, og som kommuniserer godt både med økonomer og ikke økonomer. Du bør være fortrolig med å arbeide både selvstendig og i team.

Digitalisering og overgang til nye systemplattformer krever erfaring med og interesse for systemløsninger knyttet til økonomi og regnskapsfeltet.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene omfatter blant annet

 • Budsjettering, oppfølging og rapportering innen både bevilgningsfinansiert aktivitet og eksternt finansierte prosjekter
 • Analyser og prognosearbeid på kortere og lengere sikt
 • Generell saksbehandling innenfor økonomi og kontrollfunksjoner
 • Andre oppgaver kan bli pålagt ved behov

Kvalifikasjonskrav

 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, fortrinnsvis på masternivå, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan erstatte utdanningskravet
 • Erfaring fra prosjektøkonomi
 • Meget god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • Relevant erfaring fra lignende oppgaver
 • Gjerne erfaring som controller/økonomiansvarlig
 • God relasjonsbygger med et kunde- og forretningsorientert fokus
 • Kjennskap til ett eller flere av UiOs økonomisystemer. UiO benytter for tiden ePhorte elektronisk arkiv, SAP HR-modul, Oracle Financials økonomisystem, Tableau rapporteringsløsning, Basware innkjøps og fakturahåndtering, RT skjemahåndtering m.fl.
 • Kjennskap til universitets- og høgskolesektoren er en fordel
 • Nysgjerrig på systemløsninger rundt digitalisering av økonomifunksjonen

Det søkes i utgangpunktet etter en person med kvalifikasjoner som rådgiver. For rådgiverstilling kreves det omfattende relevant erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner. Dersom det ikke melder seg søkere som er kvalifiserte for rådgiverstilling vil vi vurdere å tilsette i seniorkonsulentstilling. Ved tilsetting som seniorkonsulent vil arbeidsoppgavene til dels være de samme, men tilpasset søkerens erfarings- og kvalifikasjonsnivå hva angår vanskelighetsgrad og selvstendighet.

Personlige egenskaper

 • Teamorientert med evne til å arbeide både i team og selvstendig
 • Effektiv og systematisk
 • Fleksibel og serviceinnstilt med stor arbeidskapasitet
 • Evne til å håndtere ulike arbeidsoppgaver samtidig
 • Gode samarbeidsevner og godt humør

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver kode 1434 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 532 300 og kr 594 400, avhengig av kompetanse. Alternativt lønn som seniorkonsulent kode 1363 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 472 000 og kr 552 800, avhengig av kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen