Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Rådgiver - Seksjon for opptak

Søknadsfrist: 08.08.2021

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Avdeling for studieadministrasjon har et overordnet ansvar for drift, forvaltning og standardisering av administrative støttefunksjoner innen utdanning. Avdelingen skal bistå UiOs ledelse strategisk og operativt, samt sikre institusjonell oppfølging og koordinering, bistå enhetene med administrativ drift og yte tjenester direkte til studenter og søkere. Avdelingen skal lede UiOs studieadministrative nettverk.

I Avdeling for studieadministrasjon, Seksjon for opptak, er det ledig fast stilling (100%) som rådgiver (SKO 1434) tilknyttet avdelingens ansvar for opptak av studenter.

Seksjon for opptak har rundt 30 ansatte, og i tillegg ekstrahjelper i sommersesongen.

Seksjonen forvalter lover og forskrifter på opptaksfeltet og bistår fakultetene med behandling av norske og internasjonale søknader til UiOs studieportefølje. UiOs sentrale informasjonstjeneste for søkere og studenter ligger også til seksjonen.

Arbeidsoppgaver

 • saksbehandling av søknader
 • koordineringsarbeid
 • begrunnelses- og klagebehandling
 • videreutvikling av regelverk og rutiner
 • informasjonsarbeid

Driftsutvikling er en viktig del av opptaksarbeidet, og inkluderer samarbeid med fakultetene, ofte på tvers av saksfelt i avdelingen. Avdelingen saksbehandler søkere med både norsk og utenlandsk utdanningsbakgrunn, og kommuniserer med søkerne på norsk og engelsk. Stillingen vil bli ilagt behandling av saker av mer kompleks og utfordrende art. Koordineringsarbeidet innebærer blant annet å planlegge opptaksprosessen til et av våre internasjonale opptak, samt å følge opp framdriften av saksbehandlingen underveis.

Stillingen kan også tillegges andre oppgaver ved behov. Vi ønsker en person som er fleksibel, ønsker varierte utfordringer og som tar initiativ til å løse oppgaver der det trengs.

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, tilsvarende bachelornivå. Dokumentert realkompetanse kan erstatte kravet om høyere utdanning.
 • Erfaring med saksbehandling, gjerne fra studieadministrasjon, opptak og behandling av søkere til høyere utdanning
 • Det kreves digitale ferdigheter, og kjennskap til digitale plattformer anvendt ved UiO eller i universitets- og høyskolesektoren er en fordel
 • Det kreves god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det er ønskelig med et godt overblikk over universitets- og høyskolesektoren, og det vil være en fordel med erfaring med bruk av Felles studentsystem (FS).

Personlige egenskaper

Vi søker en resultat- og løsningsorientert rådgiver. Du må like å ha mange baller i luften samtidig, og du må ha evne til å arbeide systematisk. Vi ønsker deg som kan koordinere og utvikle en kompleks opptaksprosess, og kan vise til gode gjennomføringsevner. Du er lyttende og involverende, samtidig som du er tydelig. Vi vektlegger personlige egenskaper som samarbeidsevner, serviceinnstilling, fleksibilitet og profesjonalitet. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • et hyggelig arbeidsmiljø og arbeidsoppgaver med mulighet for faglig og personlig utvikling
 • lønn som stillingstittel (SKO 1434) rådgiver fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 534 400 og kr 615 800, avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS