Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Rådgiver - Seksjon for lønn

Søknadsfrist: 05.12.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Seksjon for lønn er ansvarlig for alle utbetalinger av lønn, reiseoppgjør og refusjoner til enkeltpersoner. Oppfølging av ytelser fra NAV, sykdom, foreldre- og omsorgspermisjon er tillagt egen gruppe i seksjonen. Seksjonen har ansvar for brukeradministrasjon og hjelpetjenesten for lønns- og personalsystemet SAP.

Prosessrådgiver time- og oppdragskontrakter

Om stillingen

Har du lyst på å bli del av et team som jobber med tjenestene som sikrer at sensorer, timelærere og forskere fra andre institusjoner enkelt kan utføre arbeid for Universitetet i Oslo (UiO)?

Seksjon for lønn (SL) søker prosessrådgiver for time- og oppdragskontrakter (ToA) som skal støtte seksjon for lønn og fagbrukerne i organisasjonen med å utøve og forstå arbeidet i prosessen.

"Seksjon for lønn har i dag 31 ansatte som er organisert i 3 grupper: lønnsproduksjon og brukerstøtte, permisjoner, NAV-refusjoner og reiser og utlegg samt kontroll, avstemming og rapportering. Seksjonen har ansvar for at 8.000 ansatte og 2.000 gjesteforskere og andre eksterne får fastlønn og avtalte godtgjørelser. Årlig har vi i tillegg ca 12.000 lønnsmottagere på korttidskontrakter. UiO er et internasjonalt orientert universitet med om lag 200 fast ansatte i utlandet og 800 utenlandske på korttidskontrakter. "

Arbeidsoppgaver

Prosessrådgiveren skal bistå i og drive arbeidet med oppfølging av rutiner knyttet til kontroll, brukerstøtte og feilretting på ToA i seksjon for lønn. Prosessrådgiver skal kunne ivareta et helhetlig perspektiv ved å være bindeledd mellom ansatte i seksjon for lønn og fagbrukere i organisasjonen. Vi ser for oss en person som kan drive et arbeid som sikrer nødvendig grunnlag for prosess- og rutineendringer, kan gi informasjon og opplæring til kollegaer og andre nøkkelpersoner i organisasjonen, samt få frem grunnlag forbedringer innen området og på tvers av områdene i seksjon for lønn.

Prosessrådgiveren vil inngå i et team som i fellesskap følger opp helheten av prosessen innen time- og oppdragskontrakter. Teamet er ledet av en prosessansvarlig som prosessrådgiver vil jobbe tett sammen med. I tillegg skal prosessrådgiver kunne jobbe sammen med andre prosessrådgivere i forbindelse med faglige avklaringer og vurderinger om hvordan best rigge tjenestene internt i lønn som sikrer en stabil drift.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning fra universitet eller høgskole tilsvarende masternivå. Relevant realkompetanse kan erstatte deler av utdanningskravet såfremt du kan dokumentere evne til å mestre oppgaver på det aktuelle nivået
 • God personal- og lønnsfaglig kompetanse, med tilhørende regel- og avtaleverk. Gjerne også kjennskap til lønn utland.
 • Erfaring med personal- og lønnsarbeid i store, komplekse organisasjoner.
 • God forståelse for prosessene knyttet til lønnsproduksjon. Herunder bruk av moderne digitale løsninger og store administrative systemer. Kjennskap til SAP er en fordel.
 • Kjennskap til statlige virksomheter og universitets- og høgskolesektoren er en fordel
 • God fremstillingsevne på norsk og engelsk, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Du er strukturert og løsningsorientert
 • Du har «stå-på-vilje» og evner å prioritere
 • Du takler perioder med høyt tempo
 • Du er trives med å utføre både rutinemessige og komplekse oppgaver
 • Du er en relasjonsbygger og samarbeider bra med andre

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og utfordrende utviklingsmiljø med krevende og varierte arbeidsoppgaver
 • Rådgiverstilling i lønnstrinn 62-68 (kr 563 900 – 626 100)
 • Gode muligheter for faglig utvikling og kompetansebygging
 • Trivelig arbeidsmiljø og fleksibel arbeidstid
 • Velferdsordninger og trening i arbeidstiden
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • UiO er en IA-virksomhet med egen bedriftshelsetjeneste

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Seksjonssjef prosjekt/prosessforbedring Camilla Kuhlman, mob: +47 47261724
 • Seniorrådgiver Ann-Christine Alderin Låtun mob: +47 951 99 391

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS