Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Rådgiver - Seksjon for lønn (Ledelse- og støtteenheter)

Søknadsfrist: 05.12.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Seksjon for lønn er ansvarlig for alle utbetalinger av lønn, reiseoppgjør og refusjoner til enkeltpersoner. Oppfølging av ytelser fra NAV, sykdom, foreldre- og omsorgspermisjon er tillagt egen gruppe i seksjonen. Seksjonen har ansvar for brukeradministrasjon og hjelpetjenesten for lønns- og personalsystemet SAP.

Om stillingen

Vi har for tiden ledig en fast 100 % stilling som rådgiver ved Seksjon for lønn.Seksjon for lønn har i dag 31 ansatte som er organisert i 3 grupper: lønnsproduksjon og brukerstøtte, permisjoner, NAV-refusjoner og reiser og utlegg samt kontroll, avstemming og rapportering. Seksjonen har ansvar for at 8.000 ansatte og 2.000 gjesteforskere og andre eksterne får fastlønn og avtalte godtgjørelser.

Årlig har vi i tillegg ca.12.000 lønnsmottagere på korttidskontrakter. UiO er et internasjonalt orientert universitet med om lag 200 fast ansatte i utlandet og 800 utenlandske på korttidskontrakter.

Stillingen vil være knyttet opp mot området sykefravær, og inngå i gruppen for fravær og NAV- refusjoner.

Rådgiveren vil arbeide tett sammen med ansatte og ledere ved UiO i fraværssaker.

Arbeidsoppgaver

 • Behandling, kontroll og oppfølging av sykmeldinger og NAV-refusjoner.
 • Gjennomføre oppfølgingsmøter og gi råd til leder og arbeidstaker ved langtids sykefravær.
 • Oppfølging med NAV i komplekse enkeltsaker.
 • Informasjon og opplæring til kollegaer og andre nøkkelpersoner i organisasjonen.
 • Drive arbeidet med å skape god struktur og rutiner for systematisk oppfølging av fravær og NAV refusjoner.
 • Delta i prosjekt og utviklingsarbeid på tvers av fagområder i seksjonen, samt bistå med andre oppgaver i seksjonen ved behov.

Kvalifikasjonskrav

 • Stillingen krever utdanning på universitets- og/eller høgskolenivå, minimum bachelornivå. Realkompetanse med særlig relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet.
 • God kunnskap om relevant regel- og avtaleverk innen offentlig sektor.
 • Allsidig lønnsfaglig kompetanse.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Erfaring med tilsvarende arbeidsoppgaver vil bli vektlagt.
 • Ønskelig med god Excel-kompetanse.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Er en positiv bidragsyter inn i arbeidsmiljøet.
 • Evne til å jobbe selvstendig, og like å jobbe med komplekse og sammensatte saker.
 • Du har «stå på» vilje, og evne til å prioritere.
 • Være løsningsorientert, og ha god gjennomføringsevne.
 • Inngir tillit, og er meget god i samspill med andre.

Ved vurdering av kandidatene vil vi legge stor vekt på de personlige egenskapene og den relevante erfaringen som er nødvendig for stillingen.

Vi tilbyr

 • Spennende oppgaver i et hyggelig arbeidsmiljø som stadig er i utvikling.
 • Lønn som rådgiver SKO 1434 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr. 574.700-626.100 avhengig av ansiennitet og kompetanse.
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Fleksibel arbeidstid, og gode velferdsordninger.
 • Mulighet for trening i arbeidstiden.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Stilling i en IA-virksomhet.

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS