Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Prosjektøkonom

Søknadsfrist: 27.11.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre institutter ved Det medisinske fakultet. Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger. Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Både kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Vi har ansvar for syv masterprogram, ett bachelorprogram og for deler av profesjonsstudiet i medisin. Instituttet er lokalisert ved Ullevål sykehus og i Forskningsveien på Vindern og består av ca 470 ansatte, rundt 200 PhD-studenter og i underkant av 700 bachelor- og masterstudenter er knyttet til instituttet.

Det medisinske fakultet

Institutt for helse og samfunn

Lyst til å bidra til grensesprengende medisinsk forskning?

Om stillingen

Vi har en spennende stilling ledig som prosjektøkonom (rådgiver SKO 1434) ved Institutt for helse og samfunn (Helsam). Stillingen inngår i instituttadministrasjonens seksjon for økonomi og personal, som består av 11 medarbeidere som arbeider med økonomirelaterte oppgaver og HR. Du kommer til å bli en del av et dynamisk og trivelig miljø, og vil samarbeide tett med våre vitenskapelige prosjektledere (forskere), økonomiteamet, instituttledelsen og andre ansatte i administrasjonen.

Vi søker en dyktig og engasjert medarbeider som skal være et av instituttets økonomifaglige kontaktpunkter, hovedsakelig overfor den eksternfinansierte prosjektporteføljen.

Institutt for helse og samfunn driver forskning, undervisning og formidling i grenseflaten mellom helse, helsetjenesten og samfunn. En stor del av forskningen er finansiert gjennom eksterne midler og økonomene har en sentral rolle i forvaltningen av denne forskningen. Vi tilbyr spennende faglige utfordringer i tett samarbeid med våre forskere. Instituttet har cirka 530 ansatte og cirka 250 eksternfinansierte prosjekter som er finansiert av blant annet Forskningsrådet og EU. Instituttet har et årlig budsjett på cirka 200 millioner kroner.

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes vil inngå i et team på totalt fire prosjektøkonomer med oppfølgingsansvar for en egen portefølje.

Dine hovedoppgaver knyttet til prosjektøkonomi vil være:

 • Være prosjektleders ressursperson og gi økonomifaglig rådgivning angående budsjett, prognose, regnskapsrapport og analyse
 • Være kontaktpunktet overfor ekstern finansiør angående økonomien i det enkelte prosjekt
 • Sammenstilling av økonomiske nøkkeltall på tvers av enkeltprosjekter
 • Sørge for at prosjektet forvaltes i henhold til gjeldende regler og lover

Andre oppgaver vil være:

 • Ansvar for å følge opp bevilgningsøkonomien for tildelt portefølje (regnskap knyttet til den interne tildelingen fra UiO)
 • Bidra til god kvalitet på økonomisk data og analyser, og delta aktivt til helhetlig forståelse av instituttets økonomi

Det må videre påregnes andre arbeidsoppgaver som naturlig faller inn under en økonomiseksjon.

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves relevant økonomiadministrativ utdanning fra universitet eller høyskole, fortrinnsvis på masternivå, minimum bachelorgrad. Realkompetanse med særlig relevans for de konkrete oppgavene tillagt stillingen kan erstatte utdanningskravet
 • Det kreves svært god tallforståelse og analytiske evner
 • Det kreves god skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk og du må kunne formidle økonomi for ikke-økonomer
 • Det kreves god IT-kompetanse og god systemforståelse
 • Erfaring fra Unit4 og avansert brukerkompetanse i Excel vil være en fordel, men ikke et krav
 • Erfaring med prosjektøkonomi i forskningsprosjekter og spesielt fra prosjekter finansiert av EUs rammeprogram for forskning og prosjekt fra Forskningsrådet (NFR) vil være en fordel, men ikke et krav

Personlige egenskaper

Vi søker en selvstendig, initiativrik og nøyaktig person med metodisk og analytisk tilnærming til fagfeltet. Du må evne å håndtere flere arbeidsoppgaver samtidig. Det vil være grunnleggende med god gjennomføringsevne og evne til å tåle periodevis sterkt arbeidspress. Du må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig. Personlig egnethet vil bli vektlagt og det er viktig at den vi ansetter vil passe godt inn i instituttets økonomi-team.

Vi tilbyr

 • Stillingskode (SKO 1434) rådgiver
 • Lønn fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom 563 500-636 700 NOK (avhengig av kompetanse og ansiennitet)
 • Spennende og varierte oppgaver i et kunnskapsrikt og trivelig fagmiljø
 • Fleksitidsordning
 • Stilling i en IA-virksomhet med gode velferdsordninger
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev hvor du beskriver relevant erfaring samt motivasjon for stillingen
 • CV
 • Vitnemål og attester
 • Liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS