Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Prosjektkoordinator - Institutt for helse og samfunn (Helsam)

Søknadsfrist: 25.01.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre institutter ved Det medisinske fakultet. Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger. Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Både kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Vi har ansvar for syv masterprogram, ett bachelorprogram og for deler av profesjonsstudiet i medisin. Instituttet er lokalisert ved Ullevål sykehus og i Forskningsveien på Vindern og består av ca 470 ansatte, rundt 200 PhD-studenter og i underkant av 700 bachelor- og masterstudenter er knyttet til instituttet.

Om stillingen

Ved Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo er det ledig fast stilling som administrativ prosjektkoordinator. Stillingen er plassert i stillingskode rådgiver. For godt kvalifiserte søkere kan det vurderes tilsetting som seniorrådgiver.

HELSAM spenner over ulike fag og består av seks avdelinger; Allmennmedisin, Tverrfaglig helsevitenskap, Helseledelse og helseøkonomi, Medisinsk etikk, Samfunnsmedisin og global helse og Sykepleievitenskap. Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Både kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Denne kompleksiteten preger både forskningen, undervisningen og formidlingen ved instituttet.

Stillingen hører til under Seksjon for forskningsadministrasjon og du vil samhandle nært med andre prosjektkoordinatorer i seksjonen og være del av et nettverk for forskningsadministrasjon (FANE) ved instituttet. Stillingen er finansiert gjennom eksterne forskningsmidler og vil være knyttet til flere forskningsprosjekter ved instituttet. Ved oppstart vil koordinering av to nyoppstartede EU-prosjekter i medisinsk etikk utgjøre halvparten av stillingen. Reduksjon av nye eksterne inntekter kan medføre bortfall av arbeidsoppgaver.

Arbeidsoppgaver

Ettersom prosjekter avsluttes og nye kommer til vil det måtte påregnes noe endringer i arbeidsoppgavene over tid. De vanligste arbeidsoppgavene som prosjektkoordinator er beskrevet nedenfor.

Understøtte prosjektleder

 • Rapportering til finansiør/oppdragsgiver
 • Administrativ oppfølging av prosjektenes økonomi og ansettelser
 • Kommunikasjonsarbeid både innad i prosjektene, til instituttet, øvrige partnere og allmennheten
 • Planlegging og gjennomføring av møter, seminarer, workshops og konferanser i samarbeid med forskerne
 • Organisering av reiser og andre innkjøp

Generelle forskningsadministrative oppgaver

 • Utarbeide og arkivere relevante forskningsavtaler og -dokumentasjon
 • Bistå i registrering og oppfølging ifbm godkjenning, behandling og lagring av data, herunder REK, NSD, UiOs rutiner for personvern og Tjenester for sensitive data (TSD)

I perioder vil stillingen inneha andre forskningsadministrative oppgaver som tilfaller seksjonen.

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves utdanning fra universitet eller høyskole (bachelor- eller helst master-nivå) Realkompetanse med relevans for de konkrete oppgavene kan erstatte utdanningskravet.
 • Erfaring med og interesse for forskning og forskningsadministrasjon
 • Erfaring fra helseforskning og/eller med koordinering av EU-prosjekter vil vektlegges
 • Kjennskap til NFRs og EUs regelverk for forskningsprosjekter er en fordel
 • Det kreves skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk
 • Solid kjennskap til IKT-verktøy

For tilsetting som seniorrådgiver kreves erfaring med koordinering av EU-prosjekter samt at det vil tillegges større selvstendig ansvar for koordinering og rapportering av prosjektene på vegne av prosjektleder.

Personlige egenskaper

Som administrativ prosjektkoordinator har du nøkkelfunksjon i prosjektene og er et naturlig knutepunkt. For å fungere i denne rollen søker vi deg som er ansvarsbevisst, selvstendig og utpreget serviceorientert. Du er initiativrik og har evne til å håndtere flere oppgaver samtidig, og tåler periodevis sterkt arbeidspress og pågang fra mange ulike kanter. Du er utadrettet og omgjengelig, kan arbeide effektivt og setter deg raskt inn i nye oppgaver. Personlig egnethet vil bli tillagt vesentlig vekt.

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver (stillingskode 1434) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 545 300 og kr 618 600 (lønnstr: 61-68), avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • Lønn som seniorrådgiver (stillingskode 1364) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 597 000 og kr 694 400 (lønnstr: 66-74), avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø med høyt kvalifiserte medarbeidere
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester
 • Liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Administrasjonssjef Knut Tore Stokke, tlf: +47 22850509/mobil: +47 91702320. E-post: [email protected]
 • Personalrådgiver Helle Fritzsønn (ved spørsmål om registrering av søknad); e-post: [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS