Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Personalrådgiver - Institutt for helse og samfunn

Søknadsfrist: 01.11.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre institutter ved Det medisinske fakultet. Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger. Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Både kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Vi har ansvar for syv masterprogram, ett bachelorprogram og for deler av profesjonsstudiet i medisin. Instituttet er lokalisert ved Ullevål sykehus og i Forskningsveien på Vindern og består av ca 530 ansatte, rundt 200 PhD-studenter og i underkant av 700 bachelor- og masterstudenter er knyttet til instituttet.

Om stillingen

Det er ledig en fast stilling som rådgiver (SKO 1434) ved Det medisinske fakultet, Institutt for helse og samfunn, Seksjon for økonomi og personal. Seksjonen består av 10 personer og den som tilsettes vil inngå i et team på tre personalrådgivere med arbeidsoppgaver som er varierte og spenner over hele fagområdet personalforvaltning og HR.

Institutt for helse og samfunn består av 6 fagavdelinger samt en administrasjon. Vi har rundt 530 ansatte som utgjør ca 230 årsverk. Vi har en stor grad av eksternt finansierte prosjekter med mange midlertidig ansatte og en stadig økende andel utenlandske ansatte, som alle skal følges opp i henhold til regelverk som stadig er i endring.

Foto: Colourbox

Arbeidsoppgaver

Personalrådgiverens hovedoppgave er operativ HR og personaladministrativ saksbehandling med fokus på rekruttering og ansettelsesprosesser. Det vil i stor grad utgjøre vitenskapelige stillinger samt ulike typer midlertidige ansettelser og oppdrag.

Andre sentrale oppgaver er bistand i forbindelse med permisjonssøknader, sykefravær og feriespørsmål, veiledning av medarbeidere og ledere innen HR, regelverk og saksbehandlingsprosesser.

Du vil få ansvaret for en egen avdelingsportefølje.

Kvalifikasjonskrav

 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå, fortrinnsvis med HR, administrasjon og ledelse, organisasjonsfag eller arbeidsjus i fagkretsen. Særskilt relevant realkompetanse kan kompensere utdanningskravet.
 • Bred relevant erfaring fra stillingens arbeidsområder, fortrinnsvis HR og personalarbeid i universitets- og høyskolesektoren eller annen relevant offentlig virksomhet.
 • Solid kunnskap om lov- og avtaleverk innen HR og personal. Særlig kunnskap om statlig regelverk og særlovgivning for UH-sektoren vil bli vektlagt.
 • Det kreves svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i engelsk så vel som i norsk.
 • Vi benytter SAP HR, ePhorte saksbehandlingssystem og Jobbnorge rekrutteringssystem. Erfaring med disse systemene vil telle positivt.

Personlige egenskaper

Vi søker en selvgående, løsningsorientert og initiativrik person som kan jobbe selvstendig med et bredt spekter av personalfaglige oppgaver i en kompleks organisasjon. En viktig egenskap er evnen til å holde oversikt og prioritere i en hektisk hverdag. Du må være strukturert, ansvarsbevisst, rask og nøyaktig og ha en utpreget serviceinnstilling. Det er nødvendig med gode samarbeidsevner samt evnen til å kommunisere tydelig med ulike målgrupper. Personlig egnethet vil bli tillagt betydelig vekt ved utvelgelsen.

Vi tilbyr

 • Lønn ihht Statens lønnsregulativ som Rådgiver SKO 1434 i spennet kr 542 400 – 615 900 (ltr 61 – 68). Fastsettes etter individuell vurdering avhengig kompetanse.
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester
 • Liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS