Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Personal- / HR-rådgiver - Det medisinske fakultet

Søknadsfrist: 10.06.2021

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det medisinske fakultet ble opprettet i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Vi driver fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling til pasientens og samfunnets beste. Fakultetet er organisert i tre grunnenheter og har omtrent 1850 ansatte (ca. 1200 årsverk) og ca. 2000 studenter.

Vi har en ledig stilling som personalrådgiver (SKO 1364) i seksjon for HR ved fakultetsadministrasjonen, Det medisinske fakultet. Du vil få muligheten til å jobbe med både operative oppgaver og utviklingsoppgaver i et lite team på fire personer (inkludert leder).

Seksjon for HR har en koordinerende rolle i fakultetets arbeid innen HR, HMS (helse, miljø og sikkerhet) og personalarbeid. Våre ansatte bidrar med rådgivning og støtte til fakultetets ledelse og instituttenes HR-avdelinger/administrasjoner. I tillegg har vi ansvar for utvikling av felles rutiner og retningslinjer (policyer) på fakultetet. Seksjonen ivaretar også det operative personalarbeidet i fakultetsadministrasjonen og er kontaktpunktet til UiOs sentraladministrasjon innen fagområdet HR og HMS.

Fakultetet har egne personalseksjoner ved hvert institutt som også er viktige samarbeidspartnere og faglig nettverk.

Vi ser etter en erfaren personal-/HR-rådgiver, med kompetanse og erfaring fra universitets- og høyskolesektoren, som kan bidra med effektiv drift og nyttig utvikling til det beste for fakultetets kjernevirksomhet: forskning og utdanning.

Du vil jobbe opp mot ledelsen ved fakultetet (dekanatet), lederne i fakultetsadministrasjonen og instituttenes HR-ledere med både personalforvaltning og -utvikling.

Arbeidsoppgaver

 • Personaladministrativ saksbehandling og personalforvaltning: saksforberedelser for våre ansettelsesorganer, utarbeidelse av ulike typer ansettelseskontrakter, samhandling med andre enheter ved UiO, oppfølging av permisjonssøknader og sykefravær.
 • Bistand til fakultetets ledere med personalansvar
 • Rekruttering og mottak av nyansatte: bistå ledere i planlegging og gjennomføring av rekrutteringsprosesser, i tillegg til rutineutvikling og prosessforbedring
 • Utviklingsprosesser: bistå ledelsen i planlegging og gjennomføring av ulike utviklingstiltak, f.eks medarbeiderundersøkelser, reduksjon av midlertidighet, opplæring og implementering av nye HR-systemer
 • Veiledning og rådgivning til ledere i relevante lover og regelverk, personalrutiner og praksis

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå, gjerne med HRM (human resource management), administrasjon og ledelse, organisasjonsfag eller arbeidsrett i fagkretsen. Særskilt relevant realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet.
 • Relevant erfaring fra stillingens arbeidsområder og fra universitets- og høyskolesektoren.
 • Vi ser etter deg som kan gjøre høyt kvalifisert utviklings- og rådgivningsarbeid og kan ta selvstendig ansvar for utviklingsoppgaver og nybrottsarbeid.
 • Solid faglig kompetanse på lov- og avtaleverk innenfor personalforvaltning i staten og særlovgivning for Universitets-og høyskolesektoren vil bli vektlagt. Erfaring med UiOs regelverk er en fordel.
 • Erfaring med relevante utviklingsoppgaver, f.eks med problemstillinger knyttet til midlertidige stillinger, bemanningsplanlegging, akademisk karriereutvikling, opplæring og/eller erfaring fra medarbeiderundersøkelser
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk.
 • God IT-kompetanse og erfaring med MS Office, SAP HR, ePhorte saksbehandlingssystem og elektronisk rekrutteringsverktøy (vi benytter JobbNorge rekrutteringssystem).

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • Vi rekrutterer innenfor et bredt spekter av fagområder og stillingstyper: både vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger. Det er derfor en fordel, men ikke et krav, at du har erfaring og god kompetanse innen alle disse stillingstypene og kan håndtere alt fra komplekse vitenskapelige rekrutteringsprosesser til kortvarige forlengelser.
 • Erfaring som prosjekt- og/eller prosessleder er en fordel.

Personlige egenskaper

Vi søker en faglig trygg, løsningsorientert og initiativrik person som liker å jobbe selvstendig med et bredt spekter av personalfaglige oppgaver. Det medisinske fakultet og Universitetet i Oslo er en stor og kompleks organisasjon, så den vi ansetter må ha god organisasjonsforståelse. En viktig egenskap er evnen til å jobbe systematisk og prioritere i en hektisk hverdag. Du må være ryddig, ansvarsbevisst, rask og nøyaktig, og ha en utpreget serviceinnstilling. Det er nødvendig med gode samarbeidsevner, og du må kunne kommunisere godt og tydelig med ulike målgrupper.

Vi tilbyr

 • lønn som seniorrådgiver kode 1364 innenfor et spenn mellom kr. 618 600 - 708 000. Lønnsnivå fastsettes etter individuell vurdering av kompetanse, utdanning og erfaring.
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Intervjuene vil foregå på video.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS