Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Pedagogisk rådgiver -  Senter for tverrfaglig utdanning

Søknadsfrist: 16.06.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør. 

Fysisk institutt har Norges største fysikkfaglige miljø og utfører grunnforskning innen et bredt spekter av fysikken: fra elementærpartikkelfysikk til materialfysikk og energiforskning, og fra romforskning til medisinsk fysikk. En god andel av forskningen vår er tverrfaglig, og utføres i samarbeid med både andre institutter innen realfag ved UiO, og andre nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. 

Forskningen har ofte kort vei til praktiske anvendelser, og formidling er en viktig oppgave. Innen utdanning tilbyr vi mange emner og er involvert i flere studieprogrammer på bachelor- og masternivå. Vi har noen av landets dyktigste forelesere, og et lærings- og studentmiljø vi er stolte av. Instituttet har ca. 200 ansatte i vitenskapelige og teknisk-administrative stillinger, og uteksaminerer hvert år rundt 40 masterstudenter og 15-20 doktorgradskandidater.

Om stillingen

Vi ønsker en nysgjerrig, initiativrik og engasjert medarbeider til en tre-årig stilling (100%) som pedagogisk rådgiver (SKO 1434) ved vårt senter for fremragende utdanning (SFU) INTED – Senter for tverrfaglig utdanning.

Tverrfaglig kompetanse er nødvendig for å kunne takle globale samfunnsutfordringer, for nye gjennombrudd innen forskning og innovasjon og kreves for å forberede studentene på morgendagens arbeidsliv. INTED skal bidra til å gi studenter og ansatte tverrfaglig kompetanse. Dette gjøres ved å utvikle nye undervisningsformer og nytt læringsmateriale, bygge en kultur for tverrfaglig undervisning og læring, formidle innsikter og metoder og å utvikle forskningsgrunnlaget for metodene og tilnærmingene. Senteret har som ambisjon om å bli internasjonalt ledende innen sitt fagområde.

Senteret er tverrfaglig sammensatt på tvers av tre fakulteter på Universitetet i Oslo og består av ca. 25 professorer, forskere, postdoktorer og ph.d-studenter som arbeider helt eller delvis ved senteret. Senteret er nært knyttet til flere tverrfaglige utdanningsprogrammer og initiativer ved UiO slik som det tverrfaglige Honours-programmet (bachelor). INTED ønsker å styrke teamet som arbeider opp mot de faglig ansatte på senteret, som arbeider med tverrfaglig utdanning, administrasjon og studenter.

Arbeidsoppgaver

Den vi søker vil ha ansvar for å følge opp og gjennomføre1. Pedagogisk evaluering, forskning og kompetansebygging- Gi pedagogiske bidrag til og ha administrativ oppfølging av evaluering av senterets utviklingsaktivitet. Vi søker en som er utforskende og nysgjerrig på fagfeltet, som kan arbeide systematisk og strukturert, og som kan tenke nytt og pedagogisk rundt design, gjennomføring, rapportering, kommunikasjon og oppføling av evalueringer.- Bidra til, støtte og følge opp pedagogiske forsknings- og evalueringsprosjekter, herunder administrativ støtte, analyse og datainnsamling.- Støtte til pedagogisk kompetansebygging. Planlegging og gjennomføring av kompetansehevingstiltak med fokus på didaktikk og tverrfaglig kompetanse som kurs og seminarer.2. Bistå arbeidet med implementasjon og skalering av vellykkede metoder- Bidra til, støtte og følge opp skalering av metodene som utvikles ved senteret i samarbeid med ansatte og studenter.

Du kan lese mer om vårt arbeid med tverrfaglig pedagogikk på senterets hjemmeside.

Stillingen kan tillegges andre oppgaver ved behov dersom hensynet til virksomheten tilsier dette.

Kvalifikasjonskrav 

Kvalifikasjonskrav:

 • Stillingen krever bachelorgrad i pedagogikk for høyere utdanning eller tilsvarende frauniversitet eller høyskole. Omfattende realkompetanse med relevans for de aktuelleoppgavene kan erstatte utdanningskravet.
 • Meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • meget gode digitale ferdigheter samt god systemforståelse

Ønskede kvalifikasjoner som vil bli tillagt vekt i vurderingen:

 • Mastergrad i pedagogikk eller tilsvarende fra universitet eller høyskole
 • Erfaring fra å utvikle og gjennomføre pedagogiske forsknings- og evalueringsprosjekter innen høyere utdanning
 • Erfaring fra å koordinere og gjennomføre pedagogisk kompetansebygging innen høyere utdanning
 • Annen relevant arbeidserfaring fra høyere utdanning
 • Erfaring med bruk av relevante administrative system

Personlige egenskaper

 • Du må være sterk på å organisere arbeidet, ta ansvar og være serviceinnstilt
 • Du har engasjement, er kreativ og tar initiativ
 • Du må ha god evne til både å jobbe selvstendig og å samarbeide
 • Du er selvgående og har en sterk gjennomføringsevne
 • Du er positiv, konstruktiv og fleksibel
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø og arbeidsfellesskap
 • Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet for stillingen

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver (SKO 1434) etter individuell vurdering avhengig av ansiennitet og kompetanse innenfor et spenn mellom kr. 604 900 og 720 100
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning og gunstige lån i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev med en beskrivelse av motivasjon for å søke stillingen
 • CV
 • Vitnemål
 • Attester
 • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger om stillingen vennligst ta kontakt med:

 • Senterkoordinator Helene Victoria Haynes: +4741542423, e-post: h.v.haynes@mn.uio.no eller 
 • Professor Anders Malthe-Sørenssen: +47 91198853, e-post: anders.malthe-sorenssen@fys.uio.no

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt HR rådgiver: Elin Thoresen, epost: elin.thoresen@mn.uio.no

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS