Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Økonomirådgivere - Kulturhistorisk museum

Søknadsfrist: 30.11.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo (KHM) er ett av landets største kulturhistoriske museer, og er et forskningsintensivt museum og en universitetsenhet med status på linje med UiOs fakulteter. Det rommer den største arkeologiske-, etnografiske- og numismatiske samlingen i Norge. Museet inkluderer også vikingskipene på Bygdøy, kirkekunstsamling fra middelalderen, klassiske og egyptologiske samlinger fra Middelhavslandene samt et runearkiv.

Om stillingen

Kulturhistorisk museum har ledig en til to faste stillinger som prosjektøkonom/rådgiver (SKO 1434).

Ønsker du en spennende jobb med varierte arbeidsoppgaver innen økonomiområdet, da er dette en stilling som passer for deg.

Stillingenes arbeidsoppgaver spenner fra å følge opp økonomien i de største prosjektene ved Kulturhistorisk museum til å jobbe tett opp mot ledelsen med budsjett, rapporter og analyser.

Stillingene er også tillagt andre saksbehandlings-oppgaver innenfor økonomiområdet.

Stillingene inngår i et team som består av fire rådgiverstillinger i enhet for Økonomi- og virksomhetsstyring med økonomileder som nærmeste overordnede. Enheten har totalt 9 ansatte. De ansatte sitter spredt på tre bygg på Tullinløkka i Oslo sentrum og på Økern. Arbeidssted for denne stillingen vil være delt mellom Tullinløkka og Økern.

Arbeidsoppgaver

 • støtte til enhetene innen prosjektprosessen med oppgaver primært innen regnskap og budsjett
 • generell økonomioppfølging av en eller to seksjoner
 • økonomisk og administrativ oppfølging av eksternt og internt finansierte prosjekter
 • være ressursperson overfor seksjon og prosjektledere og sikre god dialog med, og oppfølging av, museets enheter på prosjektområdet
 • assistere prosjektleder, forskingsrådgiver og prosjekteier med ulike administrative oppgaver knyttet til søknader, drift og rapportering av prosjekt
 • oppdatere prognose og utføre analyse av prosjektporteføljen
 • bidra til utarbeiding av rapporter til ledelsen
 • risikostyring og internkontroll
 • bidra til nytenking og videreutvikling i organisasjonen innen forvaltning av ekstern finansiering
 • andre arbeidsoppgaver må påregnes etter organisasjonens behov

Kvalifikasjonskrav

 • utdanning innen økonomi fra universitet eller høgskole minimum på bachelornivå. Dokumentert realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet
 • god tallforståelse
 • minimum 2 års relevant arbeidserfaring
 • kjennskap til økonomioppfølging av prosjekter, herunder prosjektoppfølging, plan- og budsjettarbeid, regnskap, rapportering, avviksanalyser og annet oppfølgingsarbeid
 • må være flytende i norsk muntlig og skriftlig samt beherske engelsk muntlig og skriftlig
 • generelt gode IT-ferdigheter med spesiell vekt på Excel

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • erfaring med prosjekt finansiert av EUs rammeprogram for forsking (H2020) og prosjekt fra Forskingsrådet (NFR)
 • erfaring fra arbeid innen universitets-/høgskolesektoren

Personlige egenskaper

 • gode kommunikasjons-, samarbeids- og koordineringsegenskaper
 • evne til å være løsningsorientert innenfor rammen av gjeldende lover og regler
 • god evne til å jobbe selvstendig, systematisk, strukturert, og helhetlig innen fastsatte tidsfrister
 • resultat- og utviklingsorientert, med god gjennomføringsevne
 • evne til å presentere økonomi for ikke-økonomer

Vi tilbyr

 • lønn som rådgiver SKO 1434 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 594 300,- og kr 677 600,- avhengig av kompetanse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstida
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • relevante vitnemål, og attester, samt liste med 2-3 referanser

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For spørsmål knyttet til stillingen: Seksjonssjef Thomas Philip Munthe, e-post: [email protected], telefon: +47 90786419

For spørsmål knyttet til søknadsprosessen: Seniorrådgiver Anita Marie Hansen, e-post: [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS