Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Økonomirådgiver - Kulturhistorisk museum (KHM)

Søknadsfrist: 24.09.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Kulturhistorisk museum (KHM) er et av landets største kulturhistoriske museer. Museet er forskningsintensivt og en universitetsenhet med status på linje med UiOs fakulteter. Det rommer den største arkeologiske, etnografiske og numismatiske samlingen i Norge. Museet inkluderer også vikingskipene på Bygdøy, en kirkekunstsamling fra middelalderen, klassiske og egyptologiske samlinger fra Middelhavslandene og et runearkiv.


KHMs etos: Åpen, utforskende, troverdig.

Om stillingen

Vi søker en økonomirådgiver (stillingskode 1434) til fast stilling i Enhet for økonomi og virksomhetsstyring ved Kulturhistorisk museum. Dette er en spennende stilling som byr på varierte oppgaver innen regnskap, innkjøp, og økonomi. Til stillingen ligger også koordinering av innkjøpsfunksjonen ved museet. 

Er du en engasjert lagspiller og opptatt av å bygge tillit og relasjoner på tvers av roller og struktur? Er du løsningsorientert med gode kommunikasjonsevner og elsker tall? Som økonomirådgiver ved Kulturhistorisk museum får du mulighet til å være med og påvirke hvordan museet møter fremtidens utfordringer.

Universitetet i Oslo og Kulturhistorisk museum står i årene som kommer overfor spennende og omfattende organisatoriske endringer.

Vikingtidsmuseet på Bygdøy åpner dørene i 2027, og blir verdens viktigste formidler av vikingtiden. Organisering og bemanning av nytt vikingstidsmuseum vil kreve stor oppmerksomhet fra økonomi de kommende årene. For å lykkes trenger vi tverrfaglig kompetanse med forståelse for både organisasjon, mennesker, økonomi, prosess og struktur.

Enhet for økonomi og virksomhetsstyring en en del av museumsadministrasjonen, og har ansvar for regnskap, innkjøp, timelønnskontrakter, budsjett samt museets økonomi- og virksomhetsstyring. Enheten har for tiden åtte ansatte.

Arbeidsoppgaver

 • Operativ regnskapsføring og avstemming
 • Rådgivning i regnskapsspørsmål
 • Utvikling av rutiner og retningslinjer innen regnskap
 • Ansvarlig for museets interne kontrollprogram
 • Rapportering og fakturering
 • Innkjøpskoordinator for hele museet med ansvar for intern fordeling av innkomne bestillinger
 • Ansvarlig for utarbeidelse av interne rutiner og verktøy knyttet til innkjøp
 • Bestillinger, varemottak, inngående faktura, betaling
 • Bidra til automatisering av innkjøpsprosesser
 • Øvrig økonomiarbeid

Kvalifikasjonskrav 

 • Stillingen krever økonomiutdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelorgrad. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Flytende norsk muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne, og god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk
 • Minimum 3 års relevant regnskapserfaring
 • Meget god regnskaps- og tallforståelse
 • God digital kompetanse
 • God Excel-kompetanse

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Kjennskap til Unit4 økonomisystem
 • God rolle- og organisasjonsforståelse
 • Erfaring med innkjøp
 • Kjennskap til statlige innkjøpsregler
 • Kjennskap til statlige regnskapsregler

Personlige egenskaper

Vi søker en strukturert, selvstendig og løsningsorientert person med utpreget serviceinnstilling. Videre er du ansvarsbevisst og forstår viktigheten av kvalitet i leveransene innen satte frister. Den som ansettes må kunne prioritere og håndtere flere oppgaver samtidig i travle perioder. Du er en lagspiller med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og du bidrar til et godt arbeidsmiljø og arbeidsfellesskap ved å dele kompetanse og gjøre hverandre gode. Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Lønn som økonomirådgiver (stillingskode 1434) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 624 500 og kr 679 700, avhengig av kompetanse og erfaring.
 • Spennende og varierte oppgaver 
 • Gode utviklingsmuligheter 
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Relevante vitnemål og attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, de vil bli bedt om å oppgi 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer).

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For spørsmål knyttet til søknadsprosessen kontakt seniorrådgiver Marit Gamst Markussen, e-post: m.g.markussen@khm.uio.no

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS