Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Økonomirådgiver - Kulturhistorisk museum

Søknadsfrist: 10.02.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo (KHM) er ett av landets største kulturhistoriske museer, og er et forskningsintensivt museum og en universitetsenhet med status på linje med UiOs fakulteter. Det rommer den største arkeologiske-, etnografiske- og numismatiske samlingen i Norge. Museet inkluderer også vikingskipene på Bygdøy, kirkekunstsamling fra middelalderen, klassiske og egyptologiske samlinger fra Middelhavslandene samt et runearkiv.

Om stillingen

Kulturhistorisk museum har ledig et ett-årig vikariat som prosjektøkonom/rådgiver (SKO 1434).

Ønsker du en spennende jobb med varierte arbeidsoppgaver innen økonomiområdet, da er dette en stilling som passer for deg.

Stillingens arbeidsoppgaver spenner fra å følge opp økonomien i de største prosjektene ved Kulturhistorisk museum til å jobbe tett opp mot ledelsen med budsjett, rapporter og analyser.

Stillingen er også tillagt andre saksbehandlings-oppgaver innenfor økonomiområdet.

Stillingene blir en av fire rådgiverstillinger i enhet for Økonomi- og virksomhetsstyring med økonomileder som nærmeste overordnede. Enheten har totalt 10 ansatte. De ansatte sitter spredt på tre bygg på Tullinløkka i Oslo sentrum og på Økern. Arbeidssted for denne stillingen vil være delt mellom Tullinløkka og Økern.

Arbeidsoppgaver

 • støtte til enhetene innen prosjektprosessen med oppgaver primært innen regnskap og budsjett
 • generell økonomioppfølging av en eller to seksjoner
 • økonomisk og administrativ oppfølging av eksternt og internt finansierte prosjekter
 • være ressursperson overfor seksjon og prosjektledere og sikre god dialog med, og oppfølging av, museets enheter på prosjektområdet
 • assistere prosjektleder, forskingsrådgiver og prosjekteier med ulike administrative oppgaver knyttet til søknader, drift og rapportering av prosjekt
 • oppdatere prognose og utføre analyse av prosjektporteføljen
 • bidra til utarbeiding av rapporter til ledelsen
 • risikostyring og internkontroll
 • bidra til nytenking og videreutvikling i organisasjonen innen forvaltning av ekstern finansiering
 • andre arbeidsoppgaver må påregnes etter organisasjonens behov

Kvalifikasjonskrav

 • utdanning innen økonomi fra universitet eller høgskole minimum på bachelornivå. Dokumentert realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet
 • god tallforståelse
 • minimum 2 års relevant arbeidserfaring
 • må være flytende i norsk muntlig og skriftlig samt beherske engelsk muntlig og skriftlig
 • generelt gode IT-ferdigheter med spesiell vekt på Excel

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • det er en fordel med kjennskap til økonomioppfølging av prosjekter, herunder prosjektoppfølging, plan- og budsjettarbeid, regnskap, rapportering, avviksanalyser og annet oppfølgingsarbeid
 • erfaring med prosjekt finansiert av EUs rammeprogram for forsking (H2020) og prosjekt fra Forskingsrådet (NFR)
 • erfaring fra arbeid innen universitets-/høgskolesektoren

Personlige egenskaper

 • gode kommunikasjons-, samarbeids- og koordineringsegenskaper
 • evne til å være løsningsorientert innenfor rammen av gjeldende lover og regler
 • god evne til å jobbe selvstendig, systematisk, strukturert, og helhetlig innen fastsatte tidsfrister
 • resultat- og utviklingsorientert, med god gjennomføringsevne
 • evne til å presentere økonomi for ikke-økonomer

Vi tilbyr

 • lønn som rådgiver SKO 1434 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 575 600 og kr 670 100, avhengig av kompetanse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstida
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • relevante vitnemål, og attester, samt liste med 2-3 referanser

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For spørsmål knyttet til stillingen:

For spørsmål knyttet til søknadsprosessen:

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS