Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Modul- og eksamenskoordinator ved Institutt for klinisk medisin

Søknadsfrist: 05.04.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Modul- og eksamenskoordinator ved Institutt for klinisk medisin, UiO

Om stillingen

Det er ledig en fast stilling som rådgiver (SKO 1434, 100 %) i seksjon for undervisningsplanlegging, forskningsadministrasjon og kommunikasjon ved Institutt for klinisk medisin. Instituttet administrerer fem av åtte moduler ved profesjonsstudiet i medisin og har ansvar for avvikling av OSKE/SME-eksamen i flere moduler. Undervisningsenheten har per i dag åtte medarbeidere.

Fordi en av våre rådgivere slutter i stillingen, søker vi en dyktig og selvstendig medarbeider for rask tiltredelse i vår undervisningsenhet.

Arbeidsoppgaver

 • Ha ansvar for koordinering av en modul ved profesjonsstudiet i medisin, herunder
  • Utføre undervisningsplanlegging i ulike databaser
  • Utarbeide informasjon til lærere og studenter, inkludert drift og vedlikehold av emnesider på web
  • Ivareta oppfølging av studenter, undervisere og faglig ledelse i modulene
  • Bidra i evaluerings- og utviklingsarbeid ved behov
 • Delta i forberedelse og gjennomføring av OSKE/SME-eksamener
 • Avlaste i drift av ulike moduler

Avhengig av oppgavefordelingen i enheten kan også følgende oppgaver bli lagt til stillingen:

 • Ivareta time- og oppdragskontrakter på undervisningsområdet
 • Administrere praksisarbeidet inkludert digitale reiseregninger på en eller flere moduler

Kvalifikasjonskrav 

 • Utdanning minimum tilsvarende bachelornivå. Relevant realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet.
 • Relevant arbeidserfaring fra studieadministrativt arbeid og/eller eksamensarbeid
 • God organisasjons- og rolleforståelse
 • Gode IT-kunnskaper
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • Kjennskap til FS og TP, samt erfaring fra relevant arbeid vil telle positivt

Personlige egenskaper

Vi søker deg som arbeider effektivt og systematisk, setter deg raskt inn i nye oppgaver og har evne til å håndtere flere oppgaver samtidig. Du må være selvstendig samtidig som du evner å arbeide godt i team med andre, kunne være pådriver i arbeidsprosesser som involverer mange aktører og takle perioder med stort arbeidspress. Personlig egnethet vil bli tillagt vesentlig vekt.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter faglig og personlig
 • Lønn som rådgiver SKO 1434, fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom 594.500 – 667.700 (ltr 61 – 68) avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For spørsmål angående søknadsprosessen:

 • HR-rådgiver Kristoffer Tobiassen, tlf 228 44684, k.v.tobiassen@medisin.uio.no

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS