Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Lederassistent / rådgiver søkes til universitetsledelsen

Søknadsfrist: 31.01.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Universitetsdirektørens stab bistår UiO-ledelsen i det strategiske og politiske arbeidet innenfor arbeidsområdene forskning og utdanning, internasjonalisering, kommunikasjon, systemeierskap, virksomhets- og økonomistyring. Enheten skal sikre god kommunikasjon mellom universitetsledelsen, de ulike administrative områdene og primærenhetene på universitetet, spesielt når det gjelder strategiske spørsmål.

Sett inn annonseteksten her Lederassistent søkes til universitetsledelsen ved Universitetet i Oslo

Om stillingen

UiO har ledig en fast stilling som rådgiver med oppgaver som lederassistent for universitetets toppledelse. Stillingen inngår i universitetsdirektørens stab, rapporterer til assisterende universitetsdirektør og inngår i et team med flere lederassistenter.

I en hektisk hverdag trenger UiOs toppledelse støtte til å koordinere og strukturere strømmen av avtaler, henvendelser og aktiviteter. Som lederassistent arbeider du tett med direktørens stab, rektoratet og universitetsdirektørens ledergruppe i tillegg til andre enheter og avdelinger, nettverk og eksterne relasjoner som har eller ønsker samhandling med toppledelsen.

Arbeidsoppgaver

 • Organisering og tilrettelegging av ledelsens møte- og aktivitetskalender
 • Koordinerende bindeledd mellom ledelsen og øvrige ledergrupper
 • Praktisk tilrettelegging av ulike arrangementer for universitetsledelsen
 • Ansvar for saksflyt og ivaretakelse av administrative støttesystemer
 • Selvstendige assistent- og forværelsesoppgaver

Andre oppgaver kan bli tillagt etter ledelsens behov. Det må i perioder påregnes arbeid ut over ordinær arbeidstid.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, på minimum bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet.
 • Erfaring fra tilsvarende stilling eller erfaring med å koordinere større arrangementer
 • Det er en fordel med erfaring som lederassistent fra toppledernivå
 • Inngående kunnskap og erfaring i bruk av administrative digitale støttesystem
 • Analytisk og evne til å få oversikt og se sammenhenger
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner i norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Systematisk, strukturert og effektiv i utførelsen av arbeidsoppgaver med sterk koordinerings- og gjennomføringsevne
 • Analytisk og evne til å få oversikt og se sammenhenger
 • Kvalitetsbevisst og nøyaktig
 • Evne til å holde hode kaldt i stressede situasjoner
 • Proaktiv tilnærming og evne til å veksle mellom å arbeide selvstendig og samhandle med andre
 • Utpreget serviceinnstilt, fleksibel og løsningsorientert
 • Tillitvekkende med høy personlig integritet

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter
 • Hyggelig og hektisk arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Lønn som rådgiver stillingskode 1434 fastsatt etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 583 900 og 640 200, avhengig av kompetanse
 • Stilling i en IA-virksomhet

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester

Søknad og CV registreres via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. Vitnemål og attester legges ved som vedlegg via rekrutteringssystemet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Assisterende universitetsdirektør: Tove Kristin Karlsen, tlf: +47 92620646

For spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt personalrådgiver Kristina Ökvist, tlf: +47 22854054.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS