Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Koordinator produksjon og installasjon av utstillinger

Søknadsfrist: 10.08.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo (KHM) er et av landets største kulturhistoriske museer. Museet er forskningsintensivt og en universitetsenhet med status på linje med UiOs fakulteter. Det rommer den største arkeologiske-, etnografiske- og numismatiske samlingen i Norge. Museet inkluderer også vikingskipene på Bygdøy, en kirkekunstsamling fra middelalderen, klassiske og egyptologiske samlinger fra Middelhavslandene og et runearkiv.

KHMs etos: Åpen, utforskende, troverdig.

Det nye Vikingtidsmuseet er i støpeskjeen!

Om stillingen

Kulturhistorisk museum har en ledig fast stilling som koordinator for produksjon og installasjon av utstillinger og formidlingsløsninger i det nye Vikingtidsmuseet på Bygdøy. Her får du en unik mulighet til å være med på å etablere utstillinger og formidlingstilbud i verdens ledende vikingtidsmuseum!

Sammen med Universitetet i Oslo og Statsbygg bygger vi det nye Vikingtidsmuseet på Bygdøy i Oslo, som om få år vil slå opp dørene for mer enn 5 000 kvadratmeter med nye utstillinger. Der vil publikum få oppleve de unike vikingskipene og mange andre vikingtidsgjenstander på nye og engasjerende måter. Statsbygg har ansvar for å bygge det nye museet og for å sikre skip og gjenstander i byggeprosessen og flytte disse til nybygget. Kulturhistorisk museum har ansvar for å utvikle utstillinger og andre publikumstilbud basert på ny og spennende forskning og involverende formidlingsmetoder. Arbeidet er organisert i Utstillingsprosjektet, som avsluttes ved åpning av det nye museet. Stillingens varighet følger prosjektet. Forventet sluttdato er ved utgangen av 2027.

Vi søker en engasjert og handlekraftig person med bred erfaring fra prosesser med etablering av utstillinger eller andre publikumsopplevelser. Du vil arbeide i et prosjektteam for det nye museet, der du blant annet arbeider tett sammen med prosjektleder og andre prosjektdeltagere for å lage detaljerte planer for å gjennomføre produksjon og installasjon av utstillinger og et formidlingstilbud tilpasset barn og unge – Den store vikingreisen. Du vil også samarbeide tett med eksterne leverandører, både lokale og internasjonale.

Stillingen vil være organisatorisk plassert i museets Utstillings- og publikumsseksjon. Seksjonen jobber med museets utadrettede virksomhet, som utstillingsarbeid, design, publikumsopplevelser og -arrangementer, formidling, kommunikasjon og markedsføring. Til seksjonen ligger også museets forretningsdrift, som drifter entré og butikk i Historisk museum.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene er knyttet til koordinering av produksjon og installasjon av museets utstillinger, herunder

 • sammen med prosjektleder og delprosjektledere å lage planer for å produsere og installere de planlagte utstillingene i det nye museet
 • koordinere praktiske aktiviteter rundt produksjon og installasjon i samarbeid med Statsbygg og byggeprosjektets leverandør
 • følge opp budsjettarbeid og kostnadsrapportering fra leverandører
 • koordinere eksterne leverandører til Utstillingsprosjektet på byggeplassen, herunder leverandører av utstillingsmoduler, utstillingsutstyr, digitale presentasjoner, interaktive formidlingsløsninger, grafiske produksjoner, med mer
 • andre løpende oppgaver i samråd med leder

Kvalifikasjonskrav 

Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, gjerne innen byggeledelse, opplevelses- eller utstillingsproduksjon, minimum tilsvarende bachelorgrad. 

Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet

 • erfaring med prosjektarbeid som leder eller koordinator
 • solid erfaring med leverandørstyring og budsjettarbeid
 • minimum tre års dokumentert erfaring med utstillingsarbeid eller arbeid med andre publikumsopplevelser
 • inngående kjennskap til prosess for etablering av store, komplekse utstillingsprosjekt i nye eller rehabiliterte bygg
 • god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

Vi søker etter en positiv, engasjert og handlekraftig medarbeider med gode samarbeidsevner. Du har stor arbeidskapasitet og er flink til å sortere oppgaver i en arbeidshverdag med mange baller i luften. God prosessforståelse, svært gode planleggingsevner og en løsningsorientert holdning vil være viktig for å lykkes i rollen.

Vi tilbyr

 • lønn som Rådgiver (stillingskode 1434) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom 635.400 – og 708.000.- avhengig av kompetanse og erfaring
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Seksjonssjef utstillings- og publikumsseksjonen, Toril Rokseth, tlf: 957 64 972, epost: toril.rokseth@khm.uio.no
 • Prosjektleder Vikingtidsmuseet, Göran Joryd, tlf: 411 02 217, e-post: goran.joryd@khm.uio.no

 Søknadsfrist: 10.08.2024

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS