Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Koordinator for SPARK Samfunnsinnovasjon (Forskningsrådgiver)

Søknadsfrist: 06.12.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


UiO:Energi og miljø er en av UiOs tre tverrfaglige satsinger. Målet for satsingen er å bidra til at verden kommer seg gjennom en storstilt energiomstilling samtidig som vi reduserer klima- og miljøproblemene. Omstillingen må være sosialt rettferdig og ta hensyn til økosystemer og naturmangfold. Satsingen skal bidra til økt samarbeid både internt og eksternt ved å bringe industri, studenter, myndigheter og forskningspartnere sammen. Nåværende virkeperiode går fra 2023-2027. For mer informasjon se www.energi.uio.no.

Koordinator for SPARK Samfunnsinnovasjon ved Universitetet i Oslo

Om stillingen

Vi har for tiden en ledig stilling som forskningsrådgiver for SPARK Samfunnsinnovasjon ved Universitetet i Oslo, tilknyttet den tverrfaglige strategiske satsingen UiO:Energi og miljø.

Det finnes en rekke varianter av SPARK rundt i hele verden, og UiO har i mange år hatt programmet SPARK Norway som fokuserer på innovasjon innen helse og livsvitenskap. UiO er imidlertid det første universitetet som har utviklet et eget SPARK-program for samfunnsinnovasjon. Programmet ønsker spesielt å styrke innovasjon innen samfunnsvitenskap og humaniora, men programmet er åpent for UiOs fulle faglige bredde. Vertskap for SPARK Samfunnsinnovasjon er UiO:Energi og miljø og den som tilsettes vil være knyttet til den tverrfaglige satsingen.

Kjernen i SPARK samfunnsinnovasjon er et toårig innovasjonsprogram for forskere, men vi jobber også med å bygge innovasjonsnettverk og holder åpne arrangementer med fokus på innovasjon. Prosjektene (og forskerne) som tas opp i SPARK-programmet får en viss årlig finansiering og de tildeles en mentor. I perioden 2021-2023 er det gjennomført en pilot med seks prosjekter, deretter ble fire nye prosjekter tatt opp i høst. Videre planlegges det årlige utlysninger, slik at det til enhver tid vil være om lag ti aktive SPARK-prosjekter i ulike faser.

Hovedarbeidsoppgavene består i å videreutvikle og drifte programmet. Da tiltaket er innovativt og nært knyttet opp til forskningsvirksomheten, er det viktig at det utvikles basert på en kombinasjon administrativ erfaring og nær kjennskap til forskningsarbeid og -utvikling. Kandidater til stillingen må ha god kunnskap om og forståelse for innovasjon fra et samfunnsvitenskapelig perspektiv, samt erfaring med å initiere og koordinere forskningssamarbeid på tvers av fag og samarbeidspartnere.

Du vil være en viktig medarbeider i kjerneteamet til UiO:Energi og miljø, som ellers er satt sammen av en rådgiver innen studier og samarbeid, en kommunikasjonsmedarbeider, en administrativ leder og en faglig leder.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Koordinere prosjektene i SPARK Samfunnsinnovasjon inkludert
  • Kontaktpunkt for tiltaket
  • Prosess for utlysning og utvelgelse av prosjekter
  • Få på plass og tilrettelegge for mentorer i prosjektene
  • Fasilitere prosjektene, inkludert individuell oppfølging med prosjektledere, mentorer og andre
 • Bidra til formidlings-, utviklings- og forskningsvirksomhet knyttet til samfunnsinnovasjon ved UiO
 • Kommunikasjonsarbeid, inkludert innhold og oppdatering av SPARK Samfunnsinnovasjons nettsider og andre kommunikasjonskanaler
 • Koordinere og gjennomføre jevnlige arrangement, både åpne og lukkede
 • Styrke samarbeid, inkludert felles aktiviteter (når relevant) med SPARK Norway og Veksthuset for verdiskaping
 • Sørge for god dialog med, og samarbeide med, relevante ledere og saksbehandlere både ved aktuelle enheter på UiO og i sentraladministrasjonen
 • Rapportere på aktivitetene

Vi tar forbehold om at stillingen kan bli tillagt andre oppgaver ved behov.

Kvalifikasjonskrav 

 • Utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende mastergrad, gjerne innen området samfunnsvitenskapelig innovasjonsforskning. Doktorgrad er en fordel.
 • Erfaring med tverrfaglig forskningssamarbeid
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Andre momenter som vil tillegges vekt i vurderingen:

 • Nettverk og kontakter, innen både akademia og relevante samarbeidspartnere
 • Kjennskap til virkemiddelapparatet og innovasjonsøkosystemet i Norge og internasjonalt
 • Erfaring fra innovasjon innen offentlige virksomheter eller forvaltning
 • Erfaring og interesse for å initiere egen forskning på temaer som er relevante for samfunnsinnovasjon
 • Erfaring med relevante administrative programmer og verktøy

Personlige egenskaper

 • Vi ser etter en medarbeider som er engasjert, målrettet og løsningsorientert
 • Du trives i et bredt samarbeid med ulike miljøer både internt og eksternt
 • Du er selvstendig og serviceinnstilt
 • Du evner å arbeide systematisk og strukturert i en hektisk hverdag
 • Du har evne til å jobbe med både langsiktige strategiske prosesser og operativ gjennomføring

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Utfordrende oppgaver i et trivelig, dynamisk arbeidsmiljø, med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Stort kontaktnett til UiOs fagmiljøer, støtteenheter og samarbeidspartnere
 • Lønn som Rådgiver SKO 1434 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 584 500 – 646 000 (ltr. 60 – 66), avhengig av kompetanse
 • Gode velferdsordninger, som trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet

Søknaden skal inneholde

 • Søknad, inkludert kort tekst med beskrivelse av planer for kunnskapsutvikling innen fagområdet sosial samfunnsinnovasjon (maks. 2 A4-sider)
 • CV
 • Vitnemål og attester
 • Liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Direktør ved UiO:Energi og miljø: Vebjørn Bakken, tlf: 454 58 107, vebjorn.bakken@energi.uio.no
 • Administrativ leder ved UiO:Energi og miljø: Katinka Grønli, tlf: 920 12 390, katinka@energi.uio.no
 • Vedr. søknadsportal Jobbnorge: HR-rådgiver Christine F. Tollefsen, e-post: c.f.tollefsen@sv.uio.no

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS