Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Jurist - Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT)

Søknadsfrist: 24.10.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) er et godt og spennende sted å jobbe, og vi legger stor vekt på at de tilsatte skal ha utfordrende og lærerike oppgaver som gir gode muligheter for faglig utvikling. Oppdraget vårt er samfunnsnytte, nyskapning og effektive tjenester. Som den sentrale delen av IT-virksomheten på UiO, skal vi utvikle og levere de beste tjenestene til studenter, som stiller høye krav til digitalitet, og til forskere og undervisere som er blant de fremste i landet.


Fra stabilt nett og gode lagringstjenester til HPC-tjenester for partikkelakseleratoren i CERN og genforskning for framtidens legemidler, ligger USIT helt i teten som leverandør både til UiO og andre i innenfor forskning og UH-sektoren. USIT er et av landets største IT-faglige miljøer med i overkant av 200 fast ansatte og en omsetning på mer enn 260 millioner kroner. Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Vil du bidra til å bedre personvernet innen administrasjon og forskning ved Universitetet i Oslo?

Vi søker jurist ved Universitetets senter for informasjonsteknologi, UiO

Om stillingen

USIT har store og komplekse IT-systemer og har jobbet målrettet med informasjonssikkerhet i mange år. Det satses på sikkerhet i universitets- og høgskolesektoren for tiden, og USIT deltar sterkt inn i den nasjonale satsningen. IT-juridisk gruppe har ansvar for oppfølging av lov- og regelverk i IT-virksomheten. IT-juridisk gruppe har også ansvar for å kontrollere etterlevelsen av personvernregelverket for hele UiO.

Som jurist vil du arbeide med juridiske oppgaver knyttet til IT-sikkerhet. Fagfeltet er i stadig utvikling og arbeidsoppgavene vil være utfordrende og varierte.

Vi søker en person som kan jobbe sammen med oss innen personvern og IT-juridisk arbeid ved USIT. Du blir del av et team med gode kollegaer og høy kompetanse. IT-juridisk gruppe er en del av IT-direktørens stab og består av fire medarbeidere, inkludert leder. Vi samarbeider tett med IT-sikkerhetsgruppen og personvernombudet.

Arbeidsoppgaver

 • Rådgivning til ulike enheter ved UiO på personvernområdet, både innenfor administrasjon og forskning.
 • Utredning av juridiske problemstillinger ved bruk av IT og rådgivning knyttet til IT-tjenester som utvikles av USIT og UiO.
 • Rådgivning og saksbehandling i IT-sikkerhetssaker, slik som saksbehandling ved brudd på personvernregelverket.
 • Delta i utforming av interne rutiner og regelverk.
 • Kontraktarbeid tilknyttet personvern og IT-tjenester.
 • Bidra i kursing og foredrag om personvern og IT-juss for ulike fagmiljøer ved UiO.
 • Delta i internkontroll av personvernregelverket på UiO.
 • Bidra ved IT-anskaffelser i tett samarbeid med UiOs innkjøpsavdeling.
 • Arbeidsoppgavene kan også omfatte deltagelse i utrednings- og komitéarbeid for hele UH-sektoren.

Kvalifikasjonskrav

 • Juridisk embetseksamen / Master i rettsvitenskap
 • God kjennskap til personopplysningsloven med tilhørende regelverk
 • Kjennskap til IT-rett med tilhørende regelverk
 • Interesse for skjæringsfeltet mellom juss og IT

Det er ønskelig med og vil bli lagt vekt på:

 • Generell interesse for IT og IT-sikkerhet
 • Relevant arbeidserfaring
 • Kjennskap til universitets- og høgskolesektoren

Personlige egenskaper

Vi søker en initiativrik og strukturert medarbeider. Du har fokus på samhandling og evner å arbeide i team, men du er også selvstendig. Som person er du fleksibel og løsningsorientert. Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig er en forutsetning.

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver (SKO 1434) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr. 563.900,- til 626.100,- avhengig av kompetanse/erfaring.
 • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon med høy kompetanse.
 • Gode muligheter for personlig utvikling.
 • Fleksibel arbeidstid, gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse med god pensjonsordning og mulighet for gunstig lån.

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Kontaktinformasjon

 • Underdirektør Lill Rasmussen Mardal, mobil: 466 16 053
 • Seniorrådgiver Are Evju, mobil: 932 66 572

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS