Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Innovasjonsrådgiver - Veksthuset for verdiskaping

Søknadsfrist: 25.04.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det medisinske fakultet (MED) ble opprettet i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Vi driver fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling til pasientens og samfunnets beste. Fakultetet er organisert i tre grunnenheter og har omtrent 2000 ansatte (ca. 1250 årsverk) og ca. 2000 studenter.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) driver framtidsrettet utdanning, forskning og innovasjon innen realfag og teknologi og er internasjonalt ledende på flere områder. Vi har en lang og stolt tradisjon innen forskning og utdanning i de klassiske realfagene, og dekker også et bredt spekter av tverrfaglig forskning. Virksomheten har 800 doktorgradskandidater, 1100 vitenskapelig ansatte, 450 teknisk-/administrativt ansatte og 6000 studenter.

Innovasjonsrådgiver ved Veksthuset for verdiskaping (fast)

Om stillingen

Ved UiO genereres et stort antall innovative ideer hvert år. Likevel ligger det et stort urealisert potensial for innovasjon og entreprenørskap blant forskere, andre ansatte og studenter. For å styrke kulturen for innovasjon og gi forskere, ledere og studenter verktøy og kunnskap til å videreutvikle sine innovative ideer, satser Det medisinske fakultet og Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet stort på å styrke innovasjons- og entreprenørskapsarbeidet. 

Innovasjonsenheten Veksthuset for verdiskaping er etablert for å bistå fakultetene med å endre kultur og tenkning, gi kunnskap, tilrettelegge for flere innovatører og oppstartsselskaper og for at mer kunnskap blir tatt i bruk innen livsvitenskap helse og teknologi. Veksthuset har lokaler i Forskningsparken i Oslo. 

Vi søker etter en person til en 100 %, fast rådgiverstilling som kan bidra i Veksthusets innovasjons- og entreprenørskapsarbeid.

Arbeidsoppgaver

 • Oppsøkende arbeid på fakultetenes enheter for å stimulere til innovasjon og bistå i arbeidet med å utvikle en kultur og kompetanse rundt innovasjon og entreprenørskap blant forskere, ledere, andre ansatte og studenter
 • Bistå og veilede innovative forskere med å identifisere og videreutvikle ideer og resultater fra egen forskning for at mer kunnskap skal tas i bruk
 • Bistå i Veksthusets rolle som formidler av kunnskap om innovasjon og entreprenørskap
 • Bistå i arbeidet med kurs og kompetanseheving
 • Være en del av rådgivertemaet som evaluerer og innstiller til såkornmidler samt bistå forskere i søk etter ekstern prosjektfinansiering
 • Samarbeide med innovasjonsøkosystemet, som næringsklynger, inkubatorer, næringsliv, patentkontor og andre aktører, for å skaffe kunnskap til innovasjonsprosessen samt forberede verdiskapings- og eventuelt kommersialiseringsprosessen 

Kvalifikasjonskrav 

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå innen livsvitenskap, helse og teknologi og/eller innovasjon og entreprenørskap. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet
 • God forståelse for innovasjon og entreprenørskap
 • Kompetanse fra innovasjonsarbeid og kommersialisering fra næringslivet
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det er i tillegg ønskelig med: 

 • erfaring med prosjektledelse 
 • nettverk, gjerne innen både akademia og industri som kan øke Veksthusets kontaktflater
 • kjennskap til immaterielle rettigheter 
 • kjennskap til virkemiddelapparatet og innovasjonsøkosystemet i Norge og internasjonalt

Personlige egenskaper

For å trives i stillingen bør du:

 • ha evne til å selvstendig planlegge, ta initiativ og gjennomføre arbeidsoppgaver 
 • være en relasjonsbygger: skape tillit, bygge nettverk og stimulere til tverrfaglig samarbeid 
 • være strukturert og organisert 
 • ha operativ gjennomføringsevne 
 • evne til samarbeid

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • et hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø i utvikling med varierte arbeidsoppgaver 
 • lønn som rådgiver kode 1434 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 624 500 og kr 708 000, avhengig av kompetanse 
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger 
 • trening i arbeidstiden 
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Ev. vitnemål, attester, liste med 2–3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (ev. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Professor Hilde Nebb, Innovasjonsdirektør, Veksthuset for verdiskaping. Mobil: 415 52 925, e-post: h.i.nebb@growthhouse.uio.no

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS