Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Innkjøper - Det matematisk - naturvitenskapelige fakultet (MN)

Søknadsfrist: 31.01.2020

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) driver framtidsrettet utdanning, forskning og innovasjon innen realfag og teknologi og er internasjonalt ledende på flere områder. Vi har en lang og stolt tradisjon innen forskning og utdanning i de klassiske realfagene, og dekker også et bredt spekter av tverrfaglig forskning. Virksomheten har 800 doktorgradskandidater, 1100 vitenskapelig ansatte, 450 teknisk-/administrativt ansatte og 6000 studenter. Fakultetsadministrasjonen bistår enhetene ved fakultetet i den daglige drift og har samtidig et overordnet koordineringsansvar for fakultetet som helhet. Administrasjonen har rundt 100 ansatte fordelt på fem seksjoner.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Aktiviteten ved fakultetet øker, og vi søker innkjøper (rådgiver) for å styrke vår stab. Stillingen er organisatorisk plassert i økonomiseksjonen.

Fakultetets innkjøpsfunksjon består av to personer som gjennomfører alle større anskaffelser i tett samarbeid med vitenskapelig stab.

Øvrig innkjøpsorganisasjonen er desentral, og fakultetets innkjøpere bistår ca. 75 rekvirenter/innkjøpere ved instituttene for å bidra til optimale anskaffelser både mht. brukers behov, pris, tidsbruk og overholdelse av gjeldende lover og regler på området. Universitetet benytter konkurranseverktøyet TendSign for alle større anskaffelser.

Matematisk-naturvitenskapelig fakultet har et årlig budsjett på 2 milliarder kroner og anskaffer for ca. 450 millioner kroner. Fakultetet har ni underliggende enheter (institutt) og 13 forskningssentre.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og gjennomføre anskaffelsesprosesser over NOK 100 000 fra norske og utenlandske leverandører. Hovedvekten er innen vitenskapelig utstyr, dvs. teknisk avansert utstyr til fakultetets forskningsmiljøer. Anskaffelsene foretas i nært samarbeid med brukerne på de vitenskapelige enhetene
 • Inngå og forvalte avtaler
 • Påse at anskaffelser ved fakultetet gjennomføres i samsvar med lov og forskrift om offentlige anskaffelser og universitetets rutiner
 • Gi opplæring, rådgiving og støtte for ledere, behovshavere og innkjøpere i forskningsmiljøene
 • Rekvirent for fakultetsadministrasjonens dag-til-dag kjøp

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole tilsvarende bachelor. Relevant realkompetanse vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • Relevant erfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet med offentlige anskaffelser
 • God kunnskap om lov og forskrift for offentlige anskaffelser
 • Solid erfaring med bruk av IKT
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Teknisk/juridisk utdanning vil kunne tillegges vekt

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du er serviceinnstilt
 • Du er analytisk og har godt skjønn
 • Du har faglig integritet
 • Du er systematisk og ansvarsbevisst
 • Du må trives med å håndtere mange og ulike oppgaver i et hektisk miljø

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver (SKO 1434) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn på kr. 605 500 – 679 000 avhengig av erfaring og kompetanse.
 • Hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning og gunstige lån i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • En kortfattet søknad hvor du beskriver din motivasjon for stillingen
 • CV
 • Vitnemål
 • Attester

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger vennligst ta kontakt med:

 • Innkjøpsansvarlig Ketil Sand på tlf.: +47 48 40 50 90

For spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt HR rådgiver Therese Ringvold, e-post: [email protected], telefon 22 85 16 06.

Søk på stillingen