Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

HR-rådgiver - Institutt for klinisk medisin

Søknadsfrist: 26.05.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus).


Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Ønsker du spennende og utfordrende arbeidsoppgaver innen HR-faget?

Om stillingen

En av våre HR-rådgivere går over i annen stilling ved Institutt for klinisk medisin og vi søker en dyktig og engasjert person til fast stilling som HR-rådgiver (SKO 1434).

Vi tilbyr spennende faglige utfordringer i tett samarbeid med både våre forskere og øvrige HR-rådgivere i teamet på åtte personer, samt et trivelig arbeidsmiljø i kontorlokaler rett i nærheten av Ullevål sykehus.

Vi trenger deg som inspireres av samarbeid og som skaper gode relasjoner på tvers av fag og funksjoner. Vi vil sørge for god opplæring. Samtidig må du ha evne til å arbeide selvstendig og med faglig trygghet finne frem til løsninger innenfor rammene av sentrale og lokale avtaleverk.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil være varierte og spenner over hele fagområdet personalforvaltning og HR. Som HR-rådgiver involveres du i daglig personaladministrasjon, lederstøtte og -rådgivning. Den som ansettes vil håndtere et bredt spekter av HR- og personaloppgaver i samarbeid med ledere og fagmiljøer ved samarbeidende helseforetak.

Dine hovedarbeidsoppgaver vil være:

 • Løpende personaladministrativ saksbehandling for dedikerte organisasjonsenheter/klinikker,
 • Saksbehandling og rådgivning knyttet til rekruttering og ansettelse i vitenskapelige stillinger, rekrutteringsstillinger, samt tekniske- og administrative stillinger,
 • Saksforberedelse for beslutningsmyndighet (tilsettingssaker mm),
 • Saksbehandling og oppfølging knyttet til permisjonssøknader, sykefravær, forlengelser og fratredelser,
 • HR-faglig rådgivning og bistand til linjeledere med personalansvar,
 • Deltakelse i HR faglige utviklings- og forbedringsprosjekter,
 • Deltakelse i sentrale og lokale HR-nettverk ved UiO og Det medisinske fakultet,

Nivået på oppgavene vil tilpasses søkers kompetanse og erfaring. Stillingen vil i tillegg kunne omfatte mer komplekse rådgivningsoppgaver, omstillings- og nedbemanningsprosesser, rapportering, rutineutvikling og særskilte ansvarsområder ut fra kompetanse, behov og interesse.

Kvalifikasjonskrav

Stillingen krever:

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå, fortrinnsvis med HRM, arbeidsrett eller organisasjon/administrasjon/ ledelse i fagkretsen. Særskilt relevant realkompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • Relevant erfaring fra stillingens arbeidsområder, fortrinnsvis fra HR og personalarbeid i offentlig virksomhet, universitets- og høyskolesektoren eller helseforetak.
 • Kunnskap om lov- og avtaleverk innen HR og personal. Særlig kunnskap om statlig regelverk og særlovgivning for UH-sektoren vil telle positivt.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Gode digitale ferdigheter. Vi benytter SAP HR, ePhorte saksbehandlingssystem og Jobbnorge rekrutteringssystem. Erfaring med disse eller liknende systemer vil telle positivt.

Personlige egenskaper

Vi søker en selvgående, løsningsorientert og initiativrik person som kan jobbe selvstendig med et bredt spekter av personalfaglige oppgaver i en kompleks organisasjon i grenseflaten mellom universitet og helseforetak. Viktige egenskap er evnen til å holde oversikt og prioritere i en hektisk hverdag. Du må være strukturert, ansvarsbevisst, effektiv og nøyaktig, og ha en utpreget serviceinnstilling. Det er nødvendig med gode samarbeidsevner samtidig som man kan kommunisere tydelig med ulike målgrupper. Personlig egnethet vil bli tillagt betydelig vekt ved utvelgelsen.

Vi tilbyr

En utfordrende og meningsfylt HR-stilling med stor kontaktflate, og en hverdag i et miljø preget av høy aktivitet, engasjement og kompetanse.

 • Lønn i henhold til Statens lønnsregulativ, i stilling som rådgiver (SKO 1434) kr 574 700 - 637 900.
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger, med bl.a. trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én kvalifisert søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Seksjonsleder HR og HMS Heidi Falch Ecklund, tlf. 22 85 92 27/907 30 348, epost: [email protected]
 • Seniorrådgiver HR og HMS Thoril Kristiansen, tlf. 22 84 46 99, epost: [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS