Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

HR-rådgiver (Det medisinske fakultet)

Søknadsfrist: 03.03.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det medisinske fakultet ble opprettet i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Vi driver fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling til pasientens og samfunnets beste. Fakultetet er organisert i tre grunnenheter og har omtrent 2000 ansatte (ca. 1250 årsverk) og ca. 2000 studenter.

Om stillingen

Vi har for tiden en ledig stilling som HR-rådgiver/seniorrådgiver (SKO 1434/SKO 1364) i seksjon for HR ved fakultetsadministrasjonen, Det medisinske fakultet. Fakultetsadministrasjonen består av fakultetets ledelse og fem seksjoner med til sammen ca. 70 medarbeidere. Vi holder til i sentrale lokaler på Sogn Arena ved Ullevål stadion, hvor alle medarbeiderne er samlokalisert i åpent kontorlandskap. Alle seksjonene i fakultetsadministrasjonen jobber tett opp mot dekanatets mål og planer.

Vi søker en strukturert og effektiv HR-rådgiver/seniorrådgiver med gode koordineringsferdigheter, som evner å ha flere baller i luften samtidig. Du vil jobbe med utvikling og personalforvaltning i samarbeid med ledelsen ved fakultet og instituttenes HR-ledere til det beste for fakultetets kjernevirksomhet: forskning, utdanning, formidling og innovasjon. For å lykkes i rollen er du analytisk, har god gjennomføringsevne og samarbeider godt med andre. Rollen innebærer både å jobbe på et strategisk nivå og med operative personaladministrative oppgaver. 

Stillingens ansvarsområder vil blant annet inkludere koordinering av fakultetets arbeid tilknyttet HMS (helse, miljø og sikkerhet), rekruttering, diverse saksbehandling, og rådgivning innen relevant lov- og avtaleverk. Gode tekniske ferdigheter, spesielt innen Excel, er nødvendig. 

Seksjonen består av et lite team på fire medarbeidere (inkludert seksjonssjef). Stillingen har omfattende samarbeid med de øvrige administrative seksjonene og HR-seksjonene ved instituttene. 

Arbeidsoppgaver

 • Iverksette HR-initiativ i tråd med fakultetets mål og handlingsplaner 
 • Koordinere fakultetets HMS-arbeid 
 • Bistå i planlegging og gjennomføring av rekrutteringsprosesser
 • Operativ personaladministrasjon
 • Veiledning og rådgivning til ledere i organisasjonen innen relevant lov- og regelverk, personalrutiner og praksis
 • Koordinering og saksbehandling av seksjonens ansvarsområder
 • Bidra i arbeid tilknyttet lønnsforhandlinger 

Oppgavene tillagt stillingen vil tilpasses kompetanseprofil og fakultetets løpende behov. 

Kvalifikasjonskrav 

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå, gjerne innen HR, administrasjon og ledelse, organisasjonsfag eller arbeidsrett i fagkretsen. Særskilt relevant realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet
 • Relevant erfaring fra stillingens arbeidsområder
 • Kompetanse innen relevant lov- og avtaleverk
 • Solid digital kompetanse, inkludert god kompetanse i Excel
 • God skriftlig fremstillingsevne

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • Det er en fordel med erfaring fra HMS-arbeid
 • Det er en fordel med erfaring fra arbeid i offentlig sektor 

Personlige egenskaper

Du er:

 • Analytisk og strukturert i utførelsen av dine arbeidsoppgaver 
 • Har en god evne til å koordinere ulike oppgaver og er flink til å prioritere
 • Har gode samarbeidsevner og fungerer godt i team
 • Selvstendig, effektiv og kvalitetsbevisst i ditt arbeid 
 • Forstår raskt komplekse problemstillinger og evner å tenke helhetlig 
 • Positiv, imøtekommende og i stand til å bygge gode relasjoner på tvers i organisasjonen 

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver (SKO 1434) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 604 900 og kr 679 700, eller som seniorrådgiver (SKO 1364) innenfor et spenn mellom kr 635 400 og kr 796 600, avhengig av kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden 
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse 

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV og vitnemål
 • Evt. attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Seksjonssjef: Elisabeth Pedersen Lange, e-post: e.p.lange@medisin.uio.no (spørsmål relatert til stillingens innhold)
 • HR-konsulent: Elise Bjørntvedt Øie, e-post: e.b.oie@medisin.uio.no (spørsmål relatert til innleggelse av søknad)

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS