Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

HR-rådgiver (1-2 stillinger)

Søknadsfrist: 10.08.2021

Om stillingene

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det utdanningsvitenskapelige fakultet er et av åtte fakulteter ved Universitetet i Oslo og består av tre institutter og fire sentre. Det er for tiden ca. 3500 studenter knyttet til fakultetet. Antall ansatte omfatter ca. 400 årsverk, hvorav 140 årsverk teknisk- og administrativ ansatte og ca 250 årsverk vitenskapelig ansatte.

Vi søker etter en kunnskapsrik, profesjonell og engasjert rådgiver til en ledig fast stilling i fakultetets seksjon for personal og HR.

I tillegg søker vi deg som er ledig for et midlertidig engasjement på inntil 12 måneder.

Seksjonen består av leder og fire medarbeidere og er organisatorisk plassert på fakultetsnivå. Vi har en felles visjon om å yte profesjonell HR-støtte til ledere og ansatte ved fakultetet, institutter og sentre.

Du blir en del av et engasjert team der vi støtter og heier på hverandre og har det gøy sammen. Samtidig strekker vi oss langt for å levere på et høyt faglig nivå.

Vi har hele tiden fokus på utvikling og forbedring innen vårt område, og vi er også opptatt av å dele og bygge kompetanse.

Vi søker deg som har omfattende erfaring og kompetanse på et høyt nivå innen personaladministrativ saksbehandling, rekruttering, rutineutvikling, lederstøtte, rådgivning og veiledning.

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling, lederstøtte og rådgivning innen personaladministrasjon, herunder forvaltning av gjeldende lov- og avtaleverk
 • Lederstøtte ved planlegging og gjennomføring av rekrutteringsprosesser, særlig innen vitenskapelig rekruttering
 • Utviklings- og utredningsoppgaver, herunder rutineutvikling og saksutredning
 • Sekretær- og koordineringsfunksjon
 • Andre personaloppgaver og HR-aktiviteter

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, f.eks. innen HR, administrasjon eller organisasjon og ledelse, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet
 • Bred erfaring som saksbehandler innen personaladministrasjon
 • Kunnskap om relevant lov- og avtaleverk
 • Gode digitale ferdigheter generelt og i bruk av elektroniske HR- og rekrutteringssystemer som arbeidsverktøy
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk
 • Erfaring fra offentlig sektor er en fordel, men ikke et krav
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Til den faste stillingen søkes det i utgangpunktet etter en person med kvalifikasjoner som rådgiver. For rådgiverstilling kreves det omfattende relevant erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner. Dersom det ikke melder seg søkere som er kvalifisert for rådgiverstilling vil vi vurdere å ansette i seniorkonsulentstilling. Ved ansettelse i seniorkonsulentstilling vil arbeidsoppgavene til dels være de samme, men tilpasset søkerens erfarings- og kvalifikasjonsnivå hva angår vanskelighetsgrad og selvstendighet.

Til det midlertidige engasjementet søkes det etter kandidater som kan tiltre stilling snarest. Arbeidsoppgavene vil være et utvalg av seksjonens aktiviteter, tilpasset søkers kompetanse og erfaring. Det forutsettes erfaring med tilsvarende arbeidsoppgaver, fortrinnsvis fra universitets- og høyskolesektoren. Om ønskelig, kan det avtales både ansettelse i deltidsstilling og arbeid fra hjemmekontor. Engasjementet kan dermed eksempelvis utføres fra bosted i hele Norge.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er:

 • Lagspiller og som deler kunnskap og erfaring
 • Systematisk, strukturert og effektiv i utførelsen av arbeidsoppgaver
 • Serviceinnstilt og liker å arbeide med andre
 • En positiv kollega som bidrar til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver kode 1434 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 563 900 og kr 637 900, avhengig av kompetanse
 • Lønn som seniorkonsulent kode 1363 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 507 600 og kr 574 700, avhengig av kompetanse
 • Et positivt arbeidsmiljø
 • En seksjon i utvikling
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjonsordninger og gunstig lån i Statens pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester mv.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. Du vil bli bedt om å oppgi om du søker på fast stilling, engasjement eller begge. Til engasjementet vil du bli invitert til å oppgi om du ønsker deltidsstilling og om du ønsker i hovedsak å kunne jobbe hjemmefra eller ikke.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Seksjonssjef: Anders Moss, telefon 91617535

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS