Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

HMS-koordinator - Institutt for medisinske basalfag

Søknadsfrist: 24.10.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for medisinske basalfag arbeider for å øke basalmedisinsk kunnskap slik at vi kan forstå normale prosesser, gi innsikt i mekanismer som forårsaker sykdom, og fremme god helse. Instituttet er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin og for masterutdanningen i klinisk ernæring, og har i overkant av 300 ansatte i vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger.

Om stillingen

Vi søker en engasjert og utviklingsorientert HMS-koordinator til fast stilling ved Institutt for medisinske basalfag.

Institutt for medisinske basalfag (IMB) arbeider for å øke basalmedisinsk kunnskap slik at vi kan forstå prosesser, gi innsikt i mekanismer som forårsaker sykdom, og fremme god helse. Instituttet har ansvar for undervisning blant annet i basalfagene i medisinutdanningen, utdanningen i klinisk ernæring samt deler av forskerutdanningen ved Det medisinske fakultet. Det er omfattende laboratoriearbeid ved instituttet.

HMS-koordinatoren vil inngå i Seksjon for personal og HMS, som består av fem faste medarbeidere og er en del av instituttets administrasjon. HMS-koordinatoren skal bistå instituttledelsen med å ivareta HMS-ansvaret og påse at alle oppgaver i det systematiske HMS-arbeidet ivaretas og utvikles. En viktig oppgave er å veilede instituttets mange linjeledere i forskningsgruppene i oppfølging av HMS-ansvaret. HMS-koordinator er pådriver for gode HMS-rutiner ved instituttet og bidrar aktivt i opplæring av nyansatte og ledere innen HMS. Vårt arbeidsmiljø er internasjonalt, og engelsk brukes ofte som arbeidsspråk i tillegg til norsk. HMS-koordinatoren vil inngå i universitetets nettverk for HMS-koordinatorer.

Arbeidsoppgaver

 • Fungere som rådgiver for instituttledelsen i HMS-spørsmål, og bistå i utøvelsen av det systematiske HMS-arbeidet
 • Sørge for at det systematiske HMS-arbeidet planlegges og dokumenteres i henhold til UiOs HMS-system
 • Gjennomføre tilsyn og kontroll med at det systematiske HMS-arbeidet fungerer etter hensikten
 • Planlegging av, og informasjon om, vernerunder
 • Bistå i arbeidsmiljøundersøkelser
 • Sekretær for lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU) og valgkomitéen ved valg av verneombud
 • Koordinering av, og aktiv deltakelse i, instituttets HMS-team
 • Koordinere og legge til rette for HMS-opplæring ved instituttet og godt samarbeid mellom linjeledere og lokale verneombud
 • Oppfølging av risikovurderinger og instituttets avviksbehandling
 • Kvalitetssikring av instituttets HMS-nettsider

Andre oppgaver kan tillegges stillingen etter kompetanse og behov.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelorgrad. Relevant realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet
 • Relevant erfaring fra stillingens arbeidsområder
 • Bred erfaring med HMS-arbeid
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Generelt god IT-forståelse og erfaring med å jobbe digitalt i ulike systemer
 • Erfaring fra utviklingsoppgaver innen HMS-området vil være en fordel
 • Kjennskap til laboratoriearbeid vil være en fordel

Personlige egenskaper

Vi søker en selvgående, løsningsorientert og initiativrik person som kan jobbe selvstendig med et bredt spekter av HMS-faglige oppgaver. Instituttet er del av en kompleks organisasjon, så den vi ansetter må ha god organisasjonsforståelse. En viktig egenskap er evnen til å holde oversikt og prioritere i en hektisk hverdag. Du må være strukturert, ansvarsbevisst, effektiv og nøyaktig. Det er nødvendig med gode samarbeidsevner, og du må kunne kommunisere tydelig med ulike målgrupper. Personlig egnethet vil bli tillagt betydelig vekt ved utvelgelsen. Vi vektlegger at våre ansatte skal bidra til et godt og utviklende arbeidsmiljø ved å dele kunnskap og erfaringer og støtte hverandre.

Vi tilbyr

 • Et hyggelig, internasjonalt arbeidsmiljø i stadig utvikling
 • En variert stilling med utviklingsmuligheter
 • lønn som rådgiver (kode 1434) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 543 500 og kr 626 100
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV

Søknad (med eventuelle vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS