Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Forskningsrådgiver EU

Søknadsfrist: 04.08.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Fakultetsadministrasjonen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet bistår enhetene ved fakultetet i den daglige drift og har samtidig et overordnet koordineringsansvar for fakultetet som helhet.

Fakultetsadministrasjonen består av fire seksjoner: Seksjon for studier, Seksjon for forskning og kommunikasjon, Seksjon for HR og Seksjon for økonomi. Fakultetet ledes av fakultetsdirektøren, med dekanen som leder for hele fakultetets virksomhet. Fakultetsadministrasjonen har tilsammen rundt 65 ansatte.

Vil du bistå Norges beste samfunnsforskere?

Om stillingen

Vi søker ny forskningsrådgiver til Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Vårt mål er å levere forskningsresultater i verdensklasse, og nå trenger vi deg som synes det høres spennende ut!

Fakultetet huser de høyest rangerte samfunnsvitenskapelige fagmiljøene i Norge, og hevder seg internasjonalt med hele 30 ERC-prosjekter. Vi har en variert og innholdsrik prosjektportefølje fra både EU og Forskningsrådet. 

Vi søker deg med spisskompetanse på EU-søknader og ERC og som evner å bidra til at gode ideer og kompliserte budskap formidles på en solid og forståelig måte. Du bør kunne tilby god og kvalifisert bistand i alle faser av et forskningsprosjekt. Du er interessert i å lære nye ting og holder deg faglig oppdatert. Du er god til å samarbeide med forskere, andre administrativt ansatte og ledere.

Fakultetsadministrasjonens Seksjon for forskning og kommunikasjon består av 12 ansatte. Dette inkluderer et forskningsteam med tre engasjerte forskningsrådgivere og en leder som jobber sammen for å gi best mulig forskerstøtte til fakultetet. Vi kjenner godt til EUs rammeprogram for forskning og innovasjon og virkemiddelapparatet til Forskningsrådet. I tillegg har vi god kunnskap om forskningsetiske problemstillinger, UiOs regler og rutiner for personvern i forskning, UiOs policy for åpen forskning, tjenester innen forskningsinfrastruktur samt andre relevante forskningsadministrative felt.

Dette skal du jobbe med

Du vil lese og kommentere på prosjektideer og søknadsutkast primært til EUs rammeprogram. Du vil jobbe med å finne det essensielle i prosjektideer og bistå forskere med å utvikle gode ERC-søknader og forberede seg til intervju. Videre ønsker vi at du bidrar til at fakultetet styrker sin prosjektportefølje av samarbeidsprosjekter og utvikler forskerstøtten for at våre fagmiljøer hevder seg godt også innenfor EUs tematiske utlysninger. 

Du vil delta i SV-fakultetets forskningsadministrative nettverk med medlemmer fra våre syv institutter og sentre i tillegg til fakultetsadministrasjonen. Vi ønsker at du bidrar til kompetanseheving i nettverket innenfor et bredt spekter av forskningsadministrative oppgaver knyttet til den eksternfinansierte virksomheten. 

Stillingen vil sammen med de andre i forskningsadministrasjonen ha følgende ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Veiledning, kursing og rådgivning i spørsmål om eksternfinansiert virksomhet, hovedsakelig knyttet til EUs rammeprogram for forskning og innovasjon og Forskningsrådet
 • Rådgivning i forbindelse med drift av forskningsprosjekter, herunder rutiner, avtaler, datahåndtering, åpen forskning, forskningsetikk og personvern
 • Saksbehandling og koordineringsoppgaver knyttet til forskningsfeltet, som for eksempel i forbindelse med svar på høringer og innspill til utviklingsprosjekter
 • Utrednings- og analysearbeid for fakultetsledelsen

Arbeidsoppgavene vil variere og andre oppgaver kan bli lagt til stillingen ved behov.

Hva kan du?

Disse kvalifikasjonskravene oppfyller du:

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende mastergrad. Relevant arbeidserfaring og realkompetanse kan erstatte utdanningskravet
 • Erfaring fra arbeid med søknader til EUs rammeprogram for forskning og innovasjon 
 • Relevant erfaring med forskerstøtte og forskningsadministrasjon 
 • Kunnskap om UH-sektoren
 • Særdeles gode og smidige formuleringsevner skriftlig og muntlig på engelsk og norsk

Det vil være en fordel om du også har:

 • Erfaring med å bistå i søknadsutvikling, både bottom-up og tematiske utlysninger
 • Erfaring med drift av forskningsprosjekter fra EU og Forskningsrådet
 • Kunnskap om regelverk og erfaring med rådgivning innen forskningsetikk og personvern
 • Kunnskap om datahåndtering og åpen forskning
 • Kjennskap til samfunnsvitenskapelig forskning og metode

Vi ønsker deg som har solid erfaring på nivå med seniorrådgiver, som forutsetter at du har betydelig relevant arbeidserfaring og kompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner. Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Hvem er du?

 • Du liker å arbeide som lagspiller i en kompleks kunnskapsorganisasjon
 • Du har talent for å bistå forskere med å utvikle prosjektideer på en smidig og solid måte som ivaretar forskerens integritet
 • Du gir arbeidsoppgavene energi og jobber selvstendig og systematisk 
 • Du kan vise til gode resultater fra din involvering i søknadsarbeid
 • Du er kreativ og kan utvikle gode søknadsprosesser og arenaer for kompetansedeling
 • Du er fleksibel og har en konstruktiv innstilling og bidrar aktivt til godt samarbeid 
 • Du har god rolle- og organisasjonsforståelse og kan håndtere kombinasjonen av drift og forvaltning med analytisk og strategisk arbeid
 • Du har et godt nasjonalt og/eller europeisk nettverk 

Vi tilbyr

 • Stilling som seniorrådgiver (SKO 1364) i ltr. 70-78 (kr 692.400-821.100). Lønn fastsettes etter en individuell vurdering av erfaring og kompetanse. Stillingen er fast.
 • Et godt arbeidsmiljø i en hyggelig og fagtung seksjon
 • Samarbeid med noen av Norges beste samfunnsforskere
 • Et bredt og kompetansetungt faglig-administrativt nettverk på UiO
 • Faglig utvikling og frihet til å forme egen arbeidshverdag
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger, med mulighet for trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens pensjonskasse
 • Du kan lese mer om våre ansattgoder her: https://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/ansattgoder/ 

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Relevante vitnemål og attester.
 • Liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju i uke 33.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingens innhold og søknadsprosess:

 •  Marit Eldholm, leder av Seksjon for forskning og kommunikasjon. Epost: marit.eldholm@sv.uio.no, telefon: 915 43 266

For spørsmål om Jobbnorge: Christine Forø Tollefsen, rådgiver i HR-seksjonen. Epost: c.f.tollefsen@sv.uio.no.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS