Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Forskningsrådgiver - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Søknadsfrist: 20.03.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo er Norges største samfunnsvitenskapelige fagmiljø og rangert som nummer to i Norden. Fakultetet har en rekke forskningsmiljøer som er ledende internasjonalt, og har hatt to Nobelprisvinnere. Vi har 460 ansatte og 5300 studenter. Fakultetet tilbyr 22 studieprogram på bachelor- og masternivå, to profesjonsutdanninger og ph.d.-program innenfor syv studieretninger.

Vil du bistå Norges beste samfunnsforskere?

Om stillingen

Vi søker ny forskningsrådgiver til Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Vårt mål er å levere forskningsresultater i verdensklasse, og nå trenger vi deg som synes det høres spennende ut!

Fakultetet huser de høyest rangerte samfunnsvitenskapelige fagmiljøene i Norge, og hevder seg internasjonalt med hele 26 ERC-prosjekter siden de to første vi fikk i 2012. Vi har en variert og innholdsrik prosjektportefølje fra både EU og Forskningsrådet.

Vi søker deg med spisskompetanse på ERC-søknader og som evner å bidra til at gode ideer og kompliserte budskap formidles på en solid og forståelig måte. Du bør også kunne tilby god og kvalifisert bistand i alle faser av et forskningsprosjekt. Du er interessert i å lære nye ting og holder deg faglig oppdatert. Du er god til å samarbeide med forskere, andre administrativt ansatte og ledere.

Forskningsadministrasjonen skal kjenne godt til EUs rammeprogram for forskning og innovasjon og virkemiddelapparatet til Forskningsrådet. I tillegg skal vi ha god kunnskap om forskningsetiske problemstillinger, UiOs regler og rutiner for personvern i forskning, UiOs policy for åpen forskning og åpen publisering, tjenester innen forskningsinfrastruktur samt andre relevante forskningsadministrative felt.

Forskningsrådgiveren vil delta i fakultetets forskningsadministrative nettverk med medlemmer fra institutter og sentre under fakultetet. Nettverket utveksler erfaringer knyttet til forskning og den eksternfinansierte virksomheten knyttet til EU-prosjekter og prosjekter fra Forskningsrådet. Forskningsrådgiveren forventes å bidra til kompetanseheving av nettverket innenfor et bredt spekter av forskningsadministrative oppgaver.

Stillingen er fast, og inngår i Seksjon for forskning og kommunikasjon.

Dette skal du jobbe med

 • en stor del av jobben din går ut på å lese og kommentere på prosjektideer og søknadsutkast til ERC og andre utlysninger der grunnleggende eksellent forskning står i sentrum.
 • du vil jobbe med å finne det essensielle i prosjektideer og bistå forskere med å utvikle gode søknader.
 • i samspill med kollegaer vil du også forberede forskere til ERC-intervju, blant annet gjennom å arrangere prøveintervjuer.

Stillingen vil sammen med de andre i forskningsadministrasjonen ha følgende ansvar og arbeidsoppgaver:

 • rådgivning i spørsmål om eksternfinansiert virksomhet, hovedsakelig knyttet til EUs rammeprogram for forskning og Forskningsrådet.
 • rådgivning i forbindelse med drift av forskningsprosjekter, herunder rutiner, avtaler, datahåndtering, åpen forskning, forskningsetikk og personvern
 • bidra til erfaringsutveksling i fakultetets forskningsadministrative nettverk og til kompetanseheving av forskningsadministrasjonen, forskningsledelse og forskere
 • saksbehandling og koordineringsoppgaver knyttet til forskningsfeltet, som for eksempel i forbindelse med høringer og utviklingsprosjekter
 • utrednings- og analysearbeid for fakultetsledelsen
 • arbeidsoppgavene vil variere og andre oppgaver kan bli lagt til stillingen ved behov

Disse kvalifikasjonskravene oppfyller du:

 • relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende mastergrad. Relevant arbeidserfaring og realkompetanse kan erstatte utdanningskravet
 • kunnskap om UH-sektoren
 • relevant erfaring med forskerstøtte og forskningsadministrasjon
 • særdeles gode og smidige formuleringsevner skriftlig og muntlig på engelsk og norsk.

Det vil være en fordel om du også har:

 • erfaring med å bistå i søknadsutvikling
 • erfaring fra arbeid med søknader til EU og Forskningsrådet og drift av forskningsprosjekter
 • kunnskap om regelverk og erfaring med rådgivning innen forskningsetikk og personvern
 • kunnskap om datahåndtering og åpen forskning
 • kjennskap til samfunnsvitenskapelig forskning.

Vi ønsker primært deg som har solid erfaring på nivå med seniorrådgiver. Som seniorrådgiver forutsetter vi at du har betydelig relevant arbeidserfaring og kompetanse på høyt nivå, tilpasset stillingens funksjoner.

Hvem er du?

 • du liker å arbeide som lagspiller i en kompleks kunnskapsorganisasjon
 • du har talent for å bistå forskere med å utvikle prosjektideer på en smidig og solid måte som ivaretar forskeren og forskerens integritet
 • du gir arbeidsoppgavene energi og jobber selvstendig og systematisk og oppnår gode resultater
 • du er fleksibel og har en konstruktiv innstilling og bidrar aktivt til godt samarbeid og til kompetansedeling til det beste for virksomheten
 • du har god rolle- og organisasjonsforståelse og kan håndtere kombinasjonen av drift og forvaltning med analytisk og strategisk arbeid
 • du har gode kommunikasjonsevner.

Vi tilbyr

 • stilling som seniorrådgiver SKO 1364 med et lønnspenn mellom kr 636.700-790.100 eller som rådgiver SKO 1434 med lønnsspenn kr 553.500-661.400. Stillingskategori og lønn fastsettes etter en individuell vurdering av erfaring og kompetanse
 • et hyggelig arbeidsmiljø i et spennende fagmiljø
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.
 • gode velferdsordninger og stilling i en IA-bedrift
 • mulighet for trening i arbeidstiden.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Seksjonsleder Johannes Elgvin, tlf: 92260799

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS