Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Forskningsadministrator (rådgiver) - Institutt for medisinske basalfag (IMB)

Søknadsfrist: 31.03.2020

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for medisinske basalfag arbeider for å øke basalmedisinsk kunnskap slik at vi kan forstå normale prosesser, gi innsikt i mekanismer som forårsaker sykdom, og fremme god helse. Instituttet er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin og for masterutdanningen i klinisk ernæring, og har i overkant av 300 ansatte i vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Det er en ledig stilling som forskningsadministrator ved Institutt for medisinske basalfag (IMB). IMB er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin, og for masterutdanningen i klinisk ernæring. Stillingen inngår i instituttets økonomiseksjon, som i dag består av ti faste medarbeidere i tillegg til seksjonssjef. Seksjonen ivaretar oppgaver innen økonomi, forskningsadministrasjon og innkjøp. Stillingen er en av to forskningsadministratorstillinger i administrasjonen som vil samarbeide tett om relevante arbeidsoppgaver. Den som ansettes kommer til å bli en del av et inkluderende og trivelig miljø, og vil samarbeide tett med instituttledelsen, forskere og andre ansatte i administrasjonen.

Arbeidsoppgaver

Vi søker en godt kvalifisert rådgiver med kompetanse og selvstendighet til å kunne løse følgende arbeidsoppgaver:

 • Administrativ koordinator i delprosjekt av EU Human Brain Project
 • Støtte og avlaste instituttets forskere i oppfølging av instituttets øvrige EU-prosjekter og andre større forskningsprosjekter, herunder bistå prosjektledere med prosjektoppstart, rekruttering, samarbeidsavtaler, konsesjoner, datahåndtering, publisering, rapporteringsarbeid m.m.
 • Forberedelse og gjennomføring av møter, seminarer og arrangementer tilknyttet forskningsprosjekter

Den som ansettes vil også delta i øvrige forskningsadministrative oppgaver for instituttet, herunder:

 • Oppfølging av interne utlysninger og rapporteringer
 • Intern koordinering av søknadsprosesser knyttet til større nasjonale utlysningsprosesser (SFF, SFI, nasjonal infrastruktur, m.m.)
 • Oppfølging av kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning og internkontroll for instituttets forskningsprosjekter gjennom databasen Forskpro
 • Veilede forskerne i spørsmål knyttet til Open Access, TSD, Cristin o.a.
 • Være rådgiver for instituttledelsen i forskningsadministrative spørsmål

Andre forskningsadministrative oppgaver kan tilkomme.

Kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Utdanning fra universitet eller høyskole (minimum master-nivå eller tilsvarende) og relevant praksis. Dokumentert realkompetanse med relevans for de konkrete oppgavene kan erstatte utdanningskravet.
 • Økonomiforståelse og erfaring med forskningsadministrasjon, herunder rapportering i forskningsprosjekter eller tilsvarende arbeid.
 • Evne til å kunne koordinere, vurdere, sammenstille og formidle store mengder informasjon til en rekke internasjonale aktører, i henhold til tidvis krevende frister.
 • Gode ferdigheter i bruk av relevante elektroniske arbeidsverktøy.
 • Gode kommunikasjonsevner, og meget god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Det vil være en fordel med:

 • Forskerutdanning eller annen erfaring fra forskningsarbeid
 • Kjennskap til forskningsfinansiering i Norge og EU
 • Kjennskap til relevant lovverk og reguleringer innen forskningsadministrasjon som Helseforskningsloven, REK-godkjenninger, datalagring og personvern.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som

 • Er ansvarsbevisst, selvstendig og utpreget serviceorientert
 • Er initiativrik, og kan håndtere flere oppgaver samtidig
 • Har gjennomføringsevne og forstår viktigheten av kvalitet i leveransene
 • Er utadrettet og omgjengelig, og setter deg raskt inn i nye oppgaver
 • Effektivt kan navigere i store mengder informasjon
 • Tåler periodevist sterkt arbeidspress og pågang fra flere kanter
 • Har evne til å levere i henhold til knappe tidsfrister

Personlig egnethet vil bli tillagt vesentlig vekt.

Vi tilbyr

 • Meningsfylte og spennende arbeidsoppgaver ved Norges beste universitet
 • Dyktige kolleger og et positivt, motiverende og inkluderende arbeidsmiljø
 • Gode utviklingsmuligheter i en interessant og utfordrende stilling
 • Lønn som rådgiver SKO 1434 kr 530 000 - 630 000, avhengig av kompetanse og erfaring
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden og et variert treningstilbud gjennom Bedriftsidrettslaget

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Attester og vitnemål

Søknad (med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen