Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Administrativ koordinator - Veksthuset for livsvitenskap, helse og teknologi

Søknadsfrist: 15.05.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det medisinske fakultet ble opprettet i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Vi driver fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling til pasientens og samfunnets beste. Fakultetet er organisert i tre grunnenheter og har omtrent 2000 ansatte (ca. 1250 årsverk) og ca. 2000 studenter.

Om stillingen

Veksthuset for livsvitenskap, helse og teknologi er etablert for å bistå fakultetene med å endre kultur og tenkning, gi kunnskap, tilrettelegge for flere innovatører, oppstartsselskaper og at mer kunnskap blir tatt i bruk innen disse områdene. Vi søker en administrativ koordinator som kan drive det administrative arbeidet i Veksthuset. Som administrativ koordinator vil du jobbe tett med ledelsen av satsingen, men også med den enkelte ansatte der det er behov for å realisere målene i denne storsatsingen ved UiO for å fremme innovasjon og entreprenørskap. Satsningen vil ha stor betydning for universitetet, Osloregionen og samfunnet for øvrig.

Administrativ koordinator vil sammen med resten av satsingen ha arbeidssted i Forskningsparken.

Veksthuset for livsvitenskap, helse og teknologi er en nyopprettet innovasjonsenhet ved Universitetet i Oslo (UiO). Enheten skal bidra til en sterkere innovasjonskultur ved UiO slik at mer kunnskap fra forskningen blir tatt i bruk og kommer pasienter og samfunnet til gode. Vi hjelper forskere og studenter med å modne ideer i tidlig fase gjennom å tilby veiledning, såkornmidler, møteplasser, internship for studenter, mentorprogram med mer. Enheten er en åpen dør for forskere og studenter samt næringsliv som vil samarbeide med UiO.

Veksthuset er et likeverdig samarbeid mellom Det medisinske fakultet og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Det medisinske fakultet er vertsfakultet.

Viktigste arbeidsområder og -oppgaver

 • Bistå Veksthusets ledelse i alle administrative gjøremål og ivareta daglig administrativ drift
 • Være bindeledd mellom Veksthuset, og fakultetsadministrasjoner og institutter
 • Planlegging, gjennomføring og oppfølging av møter
 • Koordinering og kvalitetssikring av saker, rapportering internt og eksternt
 • Tilrettelegge for ulike arrangementer
 • Håndtere utlysninger og innkomne søknader om prosjektmidler o.a.
 • Innkjøp og bilagsbehandling, timelønnskontrakter o.a.
 • Assistere direktør i enhetens kontaktflater

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet.
 • Relevant administrativ erfaring.
 • Administrativ erfaring fra forsknings- og utdanningsinstitusjoner er en fordel
 • Det er en fordel med kjennskap til saksbehandlingssystemer som f.eks. ePhorte.
 • Gode IT-ferdigheter
 • God organisasjonsforståelse
 • Meget gode kommunikasjonsevner i både norsk og engelsk, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Ryddig og strukturert, med evne til å kunne håndtere mange parallelle prosesser
 • Initiativrik med gode evner til samarbeid og kommunikasjon

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Utfordrende oppgaver i hyggelig og dynamisk arbeidsmiljø med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Lønn som rådgiver kode 1434 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 574 700 og kr 637 900, avhengig av kompetanse
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger, herunder mulighet for trening i arbeidstiden
 • Stilling i en IA-bedrift.

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Ev. vitnemål, attester,

Søknad må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Professor Hilde Nebb, Innovasjonsdirektør Veksthuset mob: +47 41552925

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS